Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3750

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 21 november 2011

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken

EthiopiŽ - Ontwikkelingsgelden - Oppositie - Manipulatie verkiezingen

ontwikkelingshulp
EthiopiŽ

Chronologie

21/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3749
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5036

Vraag nr. 5-3750 d.d. 21 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

EthiopiŽ ontvangt jaarlijks ruim drie miljard dollar steun voor onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en voedsel. In zijn rapport "Development Without Freedom" stelt Human Rights Watch dat de Ethiopische regering westerse ontwikkelingshulp aanwendt om de oppositie monddood te maken. Uit enkele honderden vraaggesprekken die de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie in EthiopiŽ voerde met boeren en dorpsbewoners bleek dat wie in EthiopiŽ niet in de pas loopt, geen toegang krijgt tot ontwikkelingsgelden. De stembusgang draaide uit op een monsterzege van de regeringspartij. Volgens Human Rights Watch moeten westerse donoren kritischer kijken naar de manier waarop met ontwikkelingshulp wordt omgegaan.

Mijn vragen aan de minister :

1) Kent de minister het rapport "Development Without Freedom" waarin wordt gesteld dat ontwikkelingsgelden worden gebruikt om de oppositie monddood te maken?

2) Hoe beoordeelt hij de beschuldigingen in dit rapport met betrekking tot het manipuleren van de verkiezingen door het al dan niet toegang verschaffen tot ontwikkelingshulp?

3) Doet BelgiŽ aan ontwikkelingssamenwerking met EthiopiŽ? Zo ja, in hoeverre gaan de beschuldigingen ook op voor Belgische ontwikkelingsgelden, en welke gevolgen heeft dat voor de relatie met EthiopiŽ? Welke implicaties heeft dit rapport voor onze rechtstreekse en onrechtstreekse hulp aan EthiopiŽ?