Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3496

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 17 oktober 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Mensenhandel - Mensensmokkel - Vervolging

mensenhandel
officiŽle statistiek

Chronologie

17/10/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3495
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5004

Vraag nr. 5-3496 d.d. 17 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Belgische parketten hebben in 2008 2 895 nieuwe dossiers inzake mensenhandel en -smokkel geopend. Jammer genoeg bleek in 2009 dat niet minder dan 1 857 van die dossiers zonder gevolg werden geklasseerd. In 312 dossiers had het parket in 2009 de verdachten kunnen voordragen bij de correctionele rechtbank wat leidde tot 687 veroordelingen, aldus cijfers van het college van de procureurs-generaal.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de bevoegde minister:

1) Kan de geachte minister van Justitie aangeven hoeveel nieuwe dossiers voor mensenhandel en -smokkel werden geopend in respectievelijk 2009 en 2010? Is er sprake van een tendens en zet deze zich ook door in 2011? Kan u dit uitvoerig toelichten?

2) Kan hij toelichten hoeveel van de nieuwe dossiers in respectievelijk 2009 en 2010 er respectievelijk werden geklasseerd zonder gevolg? Kan hij deze cijfers duiden?

3) Kan de geachte minister aangeven bij hoeveel van deze nieuwe dossiers voor mensenhandel en -smokkel in respectievelijk 2009 en 2010 deze voor de correctionele rechtbank konden worden gebracht alsook in hoeveel van deze dossiers voor respectievelijk 2009 en 2010 er daadwerkelijk daders werden veroordeeld? Kan hij deze cijfers toelichten?