Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6919

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 27 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Illegale dierenkwekerijen - Aantallen - tendens

officiŽle statistiek
veeteelt
welzijn van dieren
dierenbescherming
huisdier
beslag op bezittingen

Chronologie

27/8/2012Verzending vraag
26/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6919 d.d. 27 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs hebben diereninspecteurs in Duffel, in de provincie Antwerpen, 120 puppy's in beslag genomen bij een illegale fokker. Allemaal zijn ze zwaar verwaarloosd. De inspecteurs waren er net op tijd bij, want anders hadden ze het niet overleefd. De dieren werden tijdelijk naar drie asielcentra gebracht.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoe vaak werden door de diereninspectie illegale fokkerijen opgerold in respectievelijk 2009, 2010 en 2011 en kan de minister aangeven hoeveel dieren hierbij dienden te worden doorverwezen naar een dierenasiel?

2. Meent de minister op basis van de cijfers van de inspectie dat het aantal illegale fokkerijen in ons land veeleer toe- of afneemt?

3. Betreffen de illegale dierenfokkerijen enkel honden of ook andere dieren en kan de minister dit illustreren?

4. Wat is het lot van de mishandelde dieren bij illegale kwekers en klopt mijn info als zouden ze soms gewoon terug bij de kweker belanden of zelfs dat de dieren (dikwijls honden) worden geveild door de overheid? Kan u toelichten?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2012 :

1. Illegale fokkerijen worden beschouwd als zijnde fokkerijen waar meer dan txee nesten honden of katten per jaar geboren worden en die geen erkenning hebben of geen erkenning hebben aangevraagd. Bij controles van zwartkwekers worden de dieren zelden door de Inspectiedienst Dierenwelzijn van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid in beslag genomen tenzij er erge dierenwelzijnsproblemen zijn. Controleresultaten “zwartkweek” Inspectiedienst Dierenwelzijn:


2009

2010

2011

Chiens

Honden

Chats

Katten

Chiens

Honden

Chats

Katten

Chiens

Honden

Chats

Katten

Nombre de plaintes en matière d'élevage clandestin

Aantal Klachten zwart-kweek

256

48

179

48

136

39

Nombre de dossiers traités sur un plan administratif

Aantal dossiers admini-stratief afgehandeld

93

22

66

29

43

15

Nombre de contrôles sur place

Aantal controles ter plaatse

120

19

75

13

64

13

2. De controlecijfers van de inspectiedienst Dierenwelzijn geven een dalende trend weer.

Een reden hiervoor is zeker omdat bepaalde populaire websites (Kapaza, Tweedehands en Koopjeskrant) meer controle uitoefenen bij de aanbieding van honden en katten en de niet- erkende kwekers-adverteerders gaan weigeren. Resultaat van deze controles is dat de Inspectiedienst Dierenwelzijn veel erkenningsaanvragen van kleine fokkers (zowel honden als katten) ontvangen.

De Inspectiedienst vreest dat de grotere zwartkwekers deze controles omzeilen door zich te wenden naar erkende kweker-handelaars die hun pups afnemen en hun anonimiteit waarborgen.

3. Zoals uit de tabel blijkt, zijn er ook heel wat illegale kattenkwekerijen. Deze zijn nog moeilijker op te sporen omdat er geen identificatie- en registratieplicht voor katten is. Andere diersoorten vallen niet onder de erkenningsplicht voor zover ze enkel eigen gekweekte dieren verkopen (bij aankoop van dieren om te verkopen is men handelaar en erkenningsplichtig) en ook dit is heel moeilijk controleerbaar.

4. De dierenwelzijnswet bepaalt dat de Inspectiedienst Dierenwelzijn het in beslag genomen dier:

Meestal wordt deze laatste mogelijkheid toegepast.