Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5013

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Hormonenmaffia - Veeteelt - Pro-hormonen - Nieuwe screeningmethoden

veeteelt
hormoon
georganiseerde misdaad
veterinaire inspectie
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1284

Vraag nr. 5-5013 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent heb ik informatie ontvangen over een nieuwe strategie van de hormonenmaffia en de malafide vetmesters in de veeteelt. Pro-hormonen zijn de voorlopers van hormonen; het zijn stoffen die door enzymen in het lichaam in groeibevorderende hormonen worden omgezet. Bodybuilders gebruiken pro-hormonen, maar ze komen ook voor bij vleeskoeien- en kalverhouders.

De pro-hormonen kunnen in het voer zitten of worden in een pilletje of met in een inspuiting toegediend. Een Nederlandse onderzoeker slaagde er in december 2010 in om de aanwezigheid van die pro-hormonen efficiŽnt te traceren. De betrokken onderzoeker, de heer Jeroen Rijk, verbonden aan het Nederlandse Instituut voor voedselveiligheid (RIKILT), onderdeel van Wageningen UR, kan nu ook de aanwezigheid van verboden pro-hormonen in vlees aantonen.

De aanwezigheid van pro-hormonen in veevoer kan vooreerst worden aangetoond met behulp van een "bioassay". Bij die test wordt een leverextract gebruikt dat de benodigde enzymen heeft om het pro-hormoon in het hormoon om te zetten.

Daarnaast kan de aanwezigheid van het pro-hormoon ook in de urine van het dier worden aangetoond. Daarvoor maakt men een "urineprofiel" van runderen met en zonder pro-hormonen. In de urine van beide groepen van runderen komen van nature hormonen voor, maar door naar de verschillen in de urinesamenstelling te kijken, kan Rijk misbruik van pro-hormonen aantonen.

Een derde methode om de aanwezigheid van verboden pro-hormonen aan te tonen is door de genexpressie in de lever van runderen te meten. Die genexpressie komt tot uiting door middel van de hoeveelheid. Als bepaalde afwijkingen in het RNA in levermonsters worden geconstateerd, duidt dit op het gebruik van pro-hormonen. In tegenstelling tot de twee andere methoden is die test nog niet gebruiksklaar.

Graag had ik hierover dan ook volgende vragen gesteld.

1) Hoe wordt in ons land de aanwezigheid van pro-hormonen in het vlees en / of het veevoeder gedetecteerd? Kan de minister de technieken gedetailleerd overlopen en aangeven in welke labo's de onderzoeken worden gevoerd?

2) Is zij of zijn de bevoegde diensten vertrouwd met de recente doorbraak in Nederland wat betreft de detectie van pro-hormonen en dit via de methode van de "bioassay" via het "urineprofiel "? Is ze het eens met het feit dat ook bij ons dringend via deze onderzoeksmethoden de strijd tegen de pro-hormonen moet worden aangebonden? Zo neen, waarom niet en kan ze dit uitvoerig toelichten?

3) Kan de minister uitvoerig toelichten in welke takken van de veehouderij de pro-hormonen het meest worden toegepast? Kan ze dit met cijfergegevens toelichten?

4) Hoeveel handelaren van pro-hormonen werden reeds in vervolging gesteld? Hoeveel van die handelaren werden reeds veroordeeld en dit respectievelijk in de afgelopen drie jaar?

5) Hoeveel malafide veetelers en vetmesters werden reeds vervolgd voor het gebruik van pro-hormonen? Hoeveel van die veetelers en vetmesters reeds werden veroordeeld?

6) Is de minister bereid de strijd tegen het gebruik van pro-hormonen door malafide veetelers op te drijven en kan ze dit concreet toelichten?