Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6426

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 juni 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Politiediensten - Cloud computing - Toegang tot data opgeslagen in het buitenland

politie
toegang tot de informatie
computercriminaliteit
netwerkserver
opslag van documenten
computernetwerk
informatiedienstverlening
cloudcomputing

Chronologie

7/6/2012Verzending vraag
31/7/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6427

Vraag nr. 5-6426 d.d. 7 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Raad van Europa onderzoekt in hoeverre nieuwe richtlijnen nodig zijn om politiediensten toegang te geven tot data die over de grens wordt opgeslagen, zeker gezien de toename van "cloud computing". De Raad van Europa houdt deze week een internationale conferentie waarin de mogelijkheden worden bekeken om opsporingsdiensten meer armslag te geven in de strijd tegen cybercriminaliteit, zoals botnets, fraude en aanvallen. Maar ook moet worden bekeken op welke manier politiediensten toegang kunnen krijgen tot data die via "cloud computing" in een ander land is opgeslagen.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe staat u ten opzichte van de vraag vanwege diverse veiligheidsdeskundigen om de politiediensten toegang te geven tot data die via "cloud computing" wordt opgeslagen? Kan u dit uitvoerig toelichten en heeft u weet van een nieuwe richtlijn?

2) Bent u voorstander van een nieuwe richtlijn en zo ja, kan u toelichting geven over de concrete stappen? Zo neen, waarom niet?

3) Behoeft de Staatsveiligheid toegang tot bepaalde data wat betreft "cloud computing"? Hebben zij nu reeds toegang?

Antwoord ontvangen op 31 juli 2012 :

Deze vragen betreffen de gerechtelijke Algemene Nationale Gegevensbank.

Ik verwijs u bijgevolg naar mijn Collega van Justitie, aan wie u de vragen tevens gesteld heeft.