Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5010

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Italiaanse maffia - 'Ndrangheta - Nederland - BelgiŽ

maffia
ItaliŽ
Nederland
politiŽle samenwerking
handel in verdovende middelen
witwassen van geld
officiŽle statistiek

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
24/4/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3866

Vraag nr. 5-5010 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De 'Ndrangheta, de machtige maffiaorganisatie uit de Italiaanse regio CalabriŽ, is in Nederland "hartstikke actief" en zelfs bezig om te infiltreren in de bovenwereld. Dit hebben bronnen bij de politie verklaard tegenover het journalistieke onderzoeksprogramma Argos.

De politiebronnen baseren zich op een rapport van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Dit rapport, getiteld 'De "Ndrangheta in Nederland", werd afgelopen juni al voltooid. Het KLPD-rapport beschrijft, volgens bronnen die inzage hebben gehad, niet alleen de vermenging tussen boven- en onderwereld, maar meldt tevens de aanwezigheid van 'Ndrangheta-cellen die op instigatie van de maffiaorganisatie actief worden. De maffia gebruikt Nederland volgens deze deskundigen niet alleen als een van de belangrijkste doorvoerhavens van drugs, maar is hier ook geworteld. Ook ons land speelt een belangrijke rol voor deze maffia. Voor de 'Ndrangheta spelen Nederland en BelgiŽ een belangrijke rol als het aankomt op de handel in cocaÔne. De cocaÔne komt namelijk vooral uit Nederlandse en Belgische havens, zo is uit een Italiaanse politieonderzoek gebleken.

In dit kader had ik dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Heeft de geachte minister of hebben onze politiediensten inzage gekregen en/of gevraagd in het rapport van de Nederlandse KLPD? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat waren de voornaamste bevindingen en in hoeverre gelden deze ook voor ons land? Bestaan er rapporten van onze politiediensten hieromtrent?

2) Kan de minister aangeven in hoeverre ook in ons land de ndrangheta actief is en heeft zij weet van het Italiaanse politieonderzoek naar de aanwezigheid van de 'Nrangheta in ons land? Met welke misdaadfenomeen worden zij vooral in ons land geassocieerd?

3) Kan de minister aangeven hoeveel leden van de Ndrangheta in ons land werden aangetroffen en desgevallend gearresteerd en dit de laatste drie jaren? Kunnen deze cijfers worden toegelicht?

4) Zijn er ook in ons land signalen dat de 'Ndrangheta poogt de bovenwereld te infiltreren en aldus witwasoperaties op te zetten? Kan zij dit cijfermatig illustreren en uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 24 april 2012 :

1. De Belgische federale politie heeft kennis van het strategisch onderzoek dat de Dienst Nationale recherche (KLPD) in 2011 heeft uitgevoerd naar de aanwezigheid van de ‘Ndrangheta in Nederland ( “De ‘Ndrangheta in Nederland: aard, criminele activiteiten en werkwijze op Nederlandse bodem;”). Omwille van de aanwezige expertise op het vlak van de Italiaanse maffia heeft de directie voor de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit van de federale gerechtelijke politie (FGP/DJC) haar medewerking aan dit project verleend. Uit de initiële contacten met de Nederlandse collega’s bleek dat het rapport enkel bestemd zou zijn voor intern politiegebruik. Pas in een later stadium van de studie werd besloten om het rapport publiek te maken.

De federale politie beschikt over een exemplaar van deze studie, die tot op heden nog niet werd gepubliceerd en die zelfs nog aan de bevoegde minister dient overhandigd te worden.

De voornaamste conclusie van dit rapport is dat er inderdaad leden van de ‘Ndrangheta in Nederland verblijven en voornamelijk actief zijn in de internationale cocaïne- en xtc-handel. Er zijn geen aanwijzingen dat er een inplanting zou zijn van een maffia familie of een maffiastructuur, al kan dit niet worden uitgesloten. Dezelfde conclusie geldt ook voor België.

In dat opzicht kan nuttig worden verwezen een grootschalig onderzoek van de Italiaanse Carabinieri met tussenkomst in 2010 (operatie “Il Crimine”). Dankzij de resultaten van dit onderzoek kon de Italiaanse politie de structuur van de ‘Ndrangheta in kaart brengen. Naast een duidelijk beeld betreffende de inplanting op nationale bodem, leverde de operatie eveneens nuttige informatie over het bestaan van “buitenlandse afdelingen”

Zo blijkt dat er in Duitsland, Zwitserland, Canada en Australië inderdaad “locali” of maffia families zijn ingeplant. Deze vaststelling geldt niet voor Nederland noch België.

De directie voor bestrijding van de georganiseerde criminaliteit volgt het fenomeen op via exploitatie en analyse van Belgische politionele informatie of gegevens bekomen via het buitenland. De federale politie heeft onder meer een verbindingsofficier in Rome. De directie produceert echter geen (strategische) rapporten met betrekking tot Italiaanse georganiseerde criminaliteit (In België).

2. Het aantal gevoerde onderzoeken naar de ‘Ndrangheta in België is minimaal. De resultaten van deze onderzoeken bevestigen wel de aanwezigheid van en criminele activiteiten gepleegd door leden van de ‘Ndrangheta. Het gaat hier voornamelijk om personen betrokken in de internationale cocaïnezwendel. Uit deze informatie blijkt eveneens het belang van de haven van Antwerpen voor de aanvoer van cocaïne vanuit Zuid Amerika.

Het aandeel van ‘Ndrangheta in de Italiaanse georganiseerde criminaliteit in ons land staat in contrast met de in België vastgestelde activiteiten van Cosa Nostra.

Zo werd eind de jaren negentig de samenwerking met de Italiaanse anti-maffiadienst DIA (alsook met andere Italiaanse politiediensten) geïntensifieerd via onze verbindingsofficier in Rome om de aanwezigheid van maffialeden in ons land in kaart te brengen. Uit de analyse van deze resultaten bleek de aanwezigheid van een aantal Italiaanse criminelen behorende tot een 'Ndrangheta of “Cosa Nostra” clan. Hier moet wel worden aangestipt dat de meeste maffioso lid waren van een Siciliaanse Cosca. Op basis van deze samenwerking werden in de navolgende jaren onderzoeken opgestart lastens deze personen, die geresulteerd hebben in een aantal uitleveringen naar Italië.

Voor de vraag met betrekking tot het Italiaanse politieonderzoek verwijzen wij naar ons antwoord onder punt 1. De Belgische politie is niet op de hoogte van andere gelijkaardige onderzoeken.

3. De laatste drie jaar werden er in ons land geen leden van de ‘Ndrangheta aangehouden. De meest recente en belangrijke operatie die in België plaatsvond tegen de Italiaanse maffia was de aanhouding van Vittorio Pirozzi in augustus 2010, omwille van zijn lidmaatschap van de Napolitaanse Camorra en de criminele activiteiten die hij in deze context pleegde.

De laatste aanhoudingen van ‘Ndrangheta leden in België dateren van 04 februari 2005 toen de neven Giorgi Bruno (identieke namen, beiden lid van de clan Romeo uit San Luca) werden aangehouden te Brussel.

Tijdens het gevoerde onderzoek bleek dat er nog een zestal andere ’Ndrangheta leden in ons land ondergedoken zaten en betrokken waren in dezelfde drugsmokkel. Twee van hen werden opgepakt in Nederland en twee in Italië. De andere daders zijn nog steeds voortvluchtig en houden zich mogelijk op in de grensstreek tussen België en Nederland.

4. Wij beschikken niet over harde informatie inzake de infiltratie van de ‘Ndrangheta in de bovenwereld. Cijfers van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) – belast met het voorkomen en/of detecteren van het misbruik van het financiële stelsel met het oog op het witwassen van criminele vermogensvoordelen - geven indicatie dat er mogelijk via ons land witgewassen wordt.

In dit kader willen nogmaals de aandacht vestigen op foute informatie die verspreid werd via nationale en internationale media (op basis van een persmededeling door de Italiaans onderzoeksmagistraat de heer Mollace) waarbij beweerd werd dat de ‘Ndrangheta in Brussel voor 20 miljoen euro zou hebben witgewassen via de vastgoedsector. Het ging hier echter om financiële transacties waarbij Italiaanse lires werden omgewisseld tegen dollars en guldens. Dit geld zou dienen voor de betaling van de aangekochte cocaïne. Voor deze feiten werden vier leden van de ‘Ndrangheta bij verstek veroordeeld door de rechtbank te Tongeren.