Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5032

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

LibiŽ - Gelden van het Kadhafi-regime - Deblokkering - Noodhulp en medische hulp

LibiŽ
noodhulp
humanitaire hulp
beslag op bezittingen

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3024

Vraag nr. 5-5032 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De leider van de Libische Nationale Overgangsraad, het politieke orgaan van de rebellen, heeft net een noodoproep gelanceerd voor humanitaire hulp voor Tripoli. Volgens Moustapha Abdeljalil is er in de Libische hoofdstad onder andere een gebrek aan medisch materiaal. Alleen al in Tripoli vielen er tot op heden minimaal 400 doden en 2000 gewonden. De tol loopt snel op en de burgerbevolking heeft een gebrek aan basisvoedsel, water en geneesmiddelen. In andere delen van het land wordt er nog gevochten en zijn de behoeftes zeker maar onduidelijk.

Er is een dringende behoefte aan medicijnen en ook de heropstart van het land zal veel geld kosten. Ik lanceerde eerder namens mijn fractie de oproep om een deel van de bevroren tegoeden van Kadhafi aan te wenden voor dringende medische hulp.

Deze middelen kunnen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die nu reeds ter plaatse is rechtstreeks worden verdeeld aan de ziekenhuizen en de bevolking. Dit biedt de nodige garanties wat betreft de aanwending van de gelden en het helpt het voorlopige regime ter plekke. Nederland heeft op 15 juli 2011 honderd miljoen euro overgemaakt aan de WHO van de tegoeden van het Libische regime die in Nederland bevroren zijn om medicijnen te verdelen.

Ook BelgiŽ kan het bevroren geld vrijgeven aan de WHO omdat het sanctiecomitť van de Verenigde Naties hiermee heeft ingestemd. Uiteraard moeten we voorzichtig omspringen met de gelden van de Libische bevolking en dus moeten we niet blindelings deblokkeren. Net daarom acht ik het aanwenden van een deeltje van deze gelden via het WHO om geneesmiddelen in Tripoli te verdelen een goed initiatief.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de minister:

1) Kan u vooreerst gedetailleerd aangeven welke activa (zowel materiŽle activa, liquide middelen, equities als vastgoed en holdingvennootschappen) van het voormalige Kadhafi- regime er in ons land werden geblokkeerd en kan er tevens worden aangeven hoeveel deze bij benadering waard zijn? Ik denk ondermeer aan de Fortis-aandelen gezien Kadhafi deelnam aan de laatste kapitaalsverhoging in 2008? Kan u dit zeer accuraat toelichten?

2) Hoe wil de regering ingaan op de vraag van Hoge Vertegenwoordiger Ashton om deze middelen snel vrij te maken? Kan dit gedetailleerd worden toegelicht wat betreft de voorwaarden om deze gelden eventueel vrij te maken alsook het time frame?

3) Op welke manier zal ons land zich ten aanzien van LibiŽ in EU-verband inzetten voor meer samenwerking met de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga?

4) Bent u bereid naar het Nederlandse en Italiaanse voorbeeld geblokkeerde gelden van het regime vrij te geven aan de WHO om noodhulp naar LibiŽ te sturen alsook medicatie en medische teams? Zo ja, kan u dit concreet toelichten naar bedragen en bestemmelingen toe? Zo neen, waarom niet?

5) Verwacht u meer mogelijkheden om bevroren geld van het Libische regime te ontdooien en daarmee de Libische bevolking bijvoorbeeld met noodhulp te steunen? Zo nee, kunt u het sanctiecomitť van de VN aansporen deze mogelijkheid aan BelgiŽ en andere landen te geven?