Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5068

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn

papier
verspilling
milieubeleid
invloed op het milieu
printer
ecologische voetafdruk

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
11/6/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3721

Vraag nr. 5-5068 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de huidige maatschappij groeit de noodzaak naar milieubewustzijn. Sinds de komst van het internet werden reeds grote hoeveelheden papier gespaard, maar nog steeds zorgt het printgedrag voor onnodige verspilling. De reden hiervoor is het uitprinten van overbodige achtergrond, kop- en voetteksten, tekst en witruimtes. Daarom is het belangrijk de af te drukken inhoud van een website tot het absolute minimum te herleiden. Elke stap naar een milieubewustere maatschappij is er één in de goede richting, waar ecologisch verantwoord printen ongetwijfeld een grote rol in kan spelen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bekend met de recente ontwikkelingen inzake "ecologisch verantwoord printen"? Zo ja, kan u nader toelichten? Zo neen, begrijpt u de noodzaak om het printgedrag tot het absolute minimum te herleiden en kan u toelichten hoe u dit heden reeds in uw beleid toepast?

2) Zijn de websites van uzelf en deze van uw administratie reeds printvriendelijk ? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze aan te passen naar een printvriendelijke website in de toekomst?

Antwoord ontvangen op 11 juni 2012 :

1/ Wat betreft de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Kleine of Middelgrote Onderneming K.M.O., Middenstand en Energie, verwijs ik het geachte lid naar het antwoord van mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, op de vraag nr. 5 4986. 

2/ Als FOD VVVL

a)We dragen EMAS hoog in het vaandel en crëeren we bij onze medewerkers ook het bewustzijn inzake het ecologisch omspringen met printen en met papier in het algemeen. Recent heeft onze Stafdienst Budget&Logistiek een project uitgerold in samenwerking met de Stafdienst ICT waarin onze medewerkers zich dienen aan te loggen op centrale printers, waarmee het printgedrag opgevolgd kan worden op individueel niveau. Dit laat toe vergeten, verloren of verkeerdelijke afdrukopdrachten te vermijden. Bovendien laat de centralisatie toe om het printgedrag op te volgen zowel op individueel als op FOD niveau, wat dan weer een bijsturing toelaat.

b)Inzake onze website zullen we bij de ontwikkeling van nieuwe templates rekening houden met ecologisch verantwoord printen. 

3/ Voor wat FOD mobiliteit betreft :  

a) De FOD is goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van « ecologisch verantwoord printen ». Ons EMAS-certificaat is daar de beste getuige van.

Zowel de aankoopdienst, als de logistiek en zeker de ICT-dienst kent de capaciteit van het materiaal en de beschikbare technologieën op de markt. 

Desalniettemin moet herhaald worden dat de keuze van materiaal vooral uit een catalogus met pre-geselecteerd materiaal FOR-CMS (centrale aankoopdienst voor overheidsdiensten) gebeurt.

Aankopen buiten deze catalogus moeten geval per geval gerechtvaardigd worden. 

b) De FOD zorgt ervoor dat de surfers op zijn website zo weinig mogelijk de nood voelen om een pagina te printen. Dit doet de FOD door de leesbaarheid op het scherm te optimaliseren. Daarom zijn voor de tekst de volgende keuzes gemaakt: een schreefloos lettertype arial, een tekengrootte 10 en een witte achtergrond met zwarte letters. De paginalayout is vloeiend gemaakt. Dit wil zeggen dat de tekst zich aanpast aan het venster en de surfer niet heen en weer moet scrollen om de hele tekst te kunnen lezen. Dit blijft ook werken als de surfer in- of uitzoomt op de tekst. De FOD vermijdt ook bewegende animaties die irritant zijn als je een tekst wil lezen. 

De FOD houdt ook rekening met de surfers die een pagina willen printen. De gemiddelde surfer zoekt informatie op verschillende sites en besteedt zijn tijd niet aan het bestuderen van de printmogelijkheden van elke site die hij bezoekt. Hij gebruikt gewoon de printmogelijkheden en instellingen van zijn browser. Hierin zit dan een afdrukvoorbeeld waarbij de surfer zijn afdruk kan regelen. 

De FOD probeert ervoor te zorgen dat wanneer iemand op de printknop drukt, de afdruk van de eerste keer goed zit. Dat de keuze voor zwarte letters op een witte achtergrond goed is om te printen staat buiten kijf. En of je nu staand of liggend print, de tekst past zich aan aan de breedte van het papier. Bij afdrukken krijg je een lettergrootte die vergelijkbaar is met die men gewoon is bij het lezen van een boek. De webpagina's zijn zo opgesteld dat ze op papier goed lees- en bruikbaar zijn. 

De surfer kan zonder problemen stukken tekst kopiëren en in een eigen document plakken. Zo verzamelt hij dan de informatie die hij wenst en print enkel dit af. 

We hebben de vragen en opmerkingen aan webmaster voor de laatste vijf jaar gecontroleerd. In deze 5 jaar is geen enkele opmerking, vraag of probleem over het printen van webpagina's gemeld. Dit geeft aan dat onze benadering in de juiste richting zit.