Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6151

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 26 april 2012

aan de minister van Justitie

Jihadistische strijd - Afghanistan - SomaliŽ - Trainingskampen - Aanwezigheid van landgenoten - Aantallen - Staatsveiligheid

Afghanistan
terrorisme
religieus conservatisme
SomaliŽ
staatsveiligheid

Chronologie

26/4/2012Verzending vraag
12/11/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6150

Vraag nr. 5-6151 d.d. 26 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer Nederlanders reizen naar Afghanistan en SomaliŽ om zich daar aan te sluiten bij de jihadistische strijd. Dat schrijft de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in zijn onlangs verschenen jaarrapport.

Over de jihad van Nederlanders in het buitenland schrijft de AIVD dat het aantal personen dat naar andere landen reist om deel te nemen aan de gewapende islamitische strijd vorig jaar groter was dan in voorgaande jaren. In 2011 heeft de AIVD samen met nationale en internationale partners naar eigen zeggen "meerdere pogingen van Nederlandse uitreizigers verstoord".

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende vragen schriftelijke voorgelegd aan de bevoegde ministers:

1) Heeft u weet of er ook Belgische residenten of Belgen in 2011 hebben deelgenomen of zullen deelnemen aan haatkampen? Zo ja, kan u toelichten om hoeveel mensen het gaat en worden de nodige stappen genomen wat betreft staatsveiligheid? Zo neen, kan u aangeven of onze diensten de deelnemerslijsten van dergelijke haatkampen screenen en desgevallend optreden?

2) Heeft u weet van Belgische residenten of landgenoten die in het verleden deelnamen aan trainingskampen in het buitenland? Kan u dit cijfermatig illustreren en kan u toelichten hoe vanuit onze overheid wordt gereageerd op de aanwezigheid van residenten of landgenoten op dergelijke trainingskampen?

3) Kan u toelichten in welke landen dergelijke trainingskampen plaatsvinden?

Antwoord ontvangen op 12 november 2012 :

1) De Veiligheid van de Staat heeft vastgesteld dat er de voorbije decennia meerdere Belgen of personen die in ons land verblijven, in buitenlandse trainingskampen geweest zijn. Het exacte aantal is niet bekend.  

2) De Veiligheid van de Staat volgt de personen op, waarvan ze kennis heeft dat ze in het buitenland aan trainingskampen hebben deelgenomen. De dienst spoort deze personen ook actief op. 

3) In het verleden waren er zeker trainingskampen in, onder andere, Afghanistan en Pakistan. Er zijn/waren ook kampen in de Sahara-woestijn die door Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQMI) beheerd worden. Het is niet uitgesloten dat ook in politiek instabiele regio’s zoals Jemen en Somalië kampen aanwezig zijn.