Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1947

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 1 april 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Nucleaire ramp in Japan - Radioactieve straling zeecontainers en goederen - Preventie - Havenarbeiders

kernongeval
Japan
goederenvervoer
haveninstallatie
container
luchthaven
radioactieve verontreiniging
preventie van milieurisico's
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Chronologie

1/4/2011Verzending vraag
6/6/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1951

Vraag nr. 5-1947 d.d. 1 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse Stichting Veilige Haven waarschuwt werknemers in de Nederlandse havens op te passen voor containers en schepen die uit Japan komen. De stichting houdt zich bezig met veiligheid en gezondheid in de Nederlandse zeehavens.

Tokio, op 200 kilometer van het rampgebied, is een " belangrijke, zo niet de belangrijkste (container)haven van Japan. Het vasteland van China maar ook de westkust van Amerika kunnen last krijgen van de radioactiviteit uit Japan en ook Europa zal niet worden overgeslagen ", staat op de website van de stichting. " Eén container zal geen ernstige problemen veroorzaken maar een heleboel containers met afzender Japan en op één rek veroorzaken cumulatief een mogelijk te grote concentratie. " Havenarbeiders worden gewaarschuwd er niet van uit te gaan dat " een lange zeereis wel gezorgd heeft voor het afspoelen of afwaaien van voor mensen gevaarlijke radioactiviteit of -neerslag ".

Ook het informatieplatform Alphaliner noemt zeven Japanse havens in de buurt van Tokio met een mogelijk stralingsrisico. Gezien de problemen in Japan wat betreft de radioactiviteit blijven toenemen is het belangrijk de nodige aandacht te hebben voor screening en preventie.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Welke beschermende maatregelen worden getroffen om eventueel radioactieve containers tijdig te detecteren? Kan u uitvoerig toelichten en aangeven hoe men zal screenen (methode welke havens, selectiecriteria)?

2) Kan u aangeven hoe er aan preventie wordt gedaan wat betreft de havenarbeiders alsook de werknemers in de magazijnen en de luchthavens? Werden er naar aanleiding van de ramp in Japan concrete richtlijnen uitgevaardigd aan de havenarbeiders en de medewerkers in de luchthavens die internationale zendingen bedienen?

3) Bestaat er een draaiboek bij het aantreffen van radioactieve goederen en / of containers? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan u concreet toelichten welke stappen erin zijn opgenomen en dit zowel wat betreft preventie van besmetting, screening als aanpak bij besmetting?

4) Welke dienst screent de goederen afkomstig van Japan op radioactiviteit en dit zowel in onze luchthavens als in onze zeehavens?

5) Werden er reeds radioactieve goederen en / of containers aangetroffen in ons land afkomstig van Japan? Kan u uitvoerig en concreet toelichten?

6) Hoeveel meetinstrumenten hebben onze diensten in de havens en de luchthavens om de radioactiviteit te meten en kan u aangeven of dit volstaat? Kan u dit zeer gedetailleerd toelichten en aangeven of er in elke haven meetapparatuur voorhanden is?

Antwoord ontvangen op 6 juni 2011 :

Vraag 1

In de zeehavens zoals Antwerpen en Zeebrugge wordt een verhoogde screening via de Megaports opgelegd voor de goederen van herkomst of oorsprong Japan.

In de luchthavens van Zaventem en Bierset wordt een ad hoc meeting uitgevoerd op goederen met specifieke meetapparatuur ter beschikking gesteld door Controlatom.

Vraag 2

De richtlijnen van het Federale agentschap voor nucleaire controle (FANC) - het wassen van de handen voor de maaltijd, het eventueel wassen van de producten - werden onmiddellijk medegedeeld aan het douanepersoneel.

Op vraag van de douane werden door medewerkers van Controlatom voor het douanepersoneel in de zee- en luchthavens infosessies over radioactiviteit in verband met veiligheid van personen gegeven.

Vraag 3

Terzake wordt de procedure gevolgd die uitgeschreven werd in het werkprotocol tussen FANC, AIB-Vincotte Controlatom en douane in het kader van ‘Megaports’. Zo dient de douane het FANC te verwittigen bij bevestiging van een positief alarm na een tweede screening.

Vraag 4

Ingevolge de wet van 15 april 1994 (artikel 21) en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 (artikel 70) houdt het FANC toezicht op radioactiviteit over het gehele grondgebied zowel in normale omstandigheden als in noodgevallen. Daartoe kan het FANC een beroep doen op bevoegde openbare en particuliere instellingen.

De douane voert controles uit op radioactiviteit in het kader van 'Megaports' (Zeehavens) alsmede extra controles (zie antwoord op vraag nr 1) naar aanleiding van het kernongeval in Japan. Daartoe werden enkele douaneambtenaren, in eerste instantie op de luchthavens, door deskundigen van Controlatom opgeleid voor het gebruik van specifieke meetapparatuur.

Vraag 5

In ons land zijn er nog geen radioactieve goederen of containers uit Japan aangetroffen.

Vraag 6

In de Haven van Antwerpen zijn er op heden in totaal veertig meetpoorten verspreid over elf containerterminals. Zes terminals zijn niet van meetpoorten voorzien.

In de haven van Zeebrugge zijn in totaal tien meetpoorten, verspreid over twee van de drie containerterminals. Op de derde terminal zullen ook meetpoorten worden geïnstalleerd, na afhandeling van de aanbestedingsprocedure die in 2011 werd gelanceerd.