Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3751

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 21 november 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Juweliers - Beveiliging - Gezichtsscan - Databank van criminelen - Privacywetgeving

sieraden en edelsmeedkunst
scanner
persoonlijke gegevens
biometrie
Algemene Nationale Gegevensbank (Politie)
eerbiediging van het privé-leven
diefstal
misdaadbestrijding

Chronologie

21/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5009

Vraag nr. 5-3751 d.d. 21 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Rotterdam loopt een proefproject met een gezichtsscan bij juweliers. Die scan biedt de mogelijkheid om het gezicht van de klant te vergelijken met de kenmerken van criminelen uit de databank van de politie. In geval van overeenstemming blijft de deur gesloten. De proef gaat onder meer na of de scan naar behoren werkt en voldoet aan de eisen van de privacywetgeving en/of de regels met betrekking tot de mensen die hun straf hebben uitgezeten. Op die manier willen het stadsbestuur, de politie en de juweliersbranche het grote aantal overvallen terugdringen.

Mijn vragen aan de minister :

1) Hoe beoordeelt zij het gebruik van de gezichtsscan ?

2) Indien de scan naar behoren werkt, en het gebruik overeenstemt met de privacywetgeving en/of de regels met betrekking tot mensen die hun straf hebben uitgezeten, is de minister dan bereid om de resultaten van dit onderzoek in de Belgische markt te implementeren? Zo ja, kan zij dit uitvoerig toelichten? Zo neen, waarom niet en welke alternatieven stelt zij voor?