Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6932

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 29 augustus 2012

aan de minister van Landsverdediging

ADIV - Beveiliging van de infrastructuur en de bewakingsmiddelen - Tekortkomingen

geheime dienst
informatieverwerkend systeem
Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Chronologie

29/8/2012Verzending vraag
28/9/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6932 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het activiteitenverslag 2011 van het ComitÚ I met de audit van de ADIV. Bij de randopmerkingen vond ik volgende passage onrustwekkend: "Zo stonden de fysieke beveiliging van de infrastructuur en de bewakingsmiddelen bij de ADIV niet overal op het niveau dat van een militaire inlichtingendienst mag worden verwacht.".

1. Hoe reageert u op de vaststelling dat de fysieke beveiliging van de infrastructuur en de bewakingsmiddelen bij de ADIV soms niet op niveau zijn van wat van een inlichtingendienst kan worden verwacht?

2. Kan u concreet toelichten waar er nog pijnpunten zijn alsook wat er ondertussen hieraan werd gedaan om deze weg te werken?

Antwoord ontvangen op 28 september 2012 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen:

1. De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) is gehuisvest in gebouwen van het kwartier Koningin Elisabeth te Evere. De beveiliging van dit kwartier beantwoordt aan de vereiste normen.

2. Teneinde de beveiliging van de ADIV nog te optimaliseren, zal haar specifieke behoefte opgenomen worden in het strategisch infrastructuurplan van Defensie. Tot de implementatie van dit laatste plan wordt de beveiliging van de ADIV regelmatig gecontroleerd, en indien nodig worden er maatregelen genomen.