Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5011

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Synthetische drugs - Legal highs - Verkoop - Online drugsshops - Lijst verboden producten

elektronische handel
zwarte handel
handel in verdovende middelen
psychotropicum
Europol

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
26/10/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3898

Vraag nr. 5-5011 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het monitoren van de wereldwijde drugstrafiek is sinds de komst van het internet steeds moeilijker geworden. Zo was het rapport van de European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (EMCDDA) uitgevoerd tussen 25 januari en 5 februari 2010, gericht op "online-drugsshops". Deze shops zijn toegankelijk voor iedere Europese internetgebruiker die geïnteresseerd is in het kopen van "legale psychedelica", "spice", GHB/GBL of hallucinogene paddenstoelen. Dit jaar identificeerde het rapport: "Online sales of new psychoactive substances/legal highs: Summary of results from the 2011 multilingual snapshots" 631 online winkels die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van nieuwe psychoactieve stoffen die werden verscheept naar ten minste één lidstaat van de Europese Unie (EU). Dit is een verdubbeling van het aantal winkels ten opzichte van januari 2011. De term "legale psychedelica" omvat zeer uiteenlopende producten: van kruidenmengsels tot synthetische of "designer"-drugs en de zogenaamde partypillen. Daarnaast worden deze producten verkocht als luchtverfrissers, kruidenwierook of badzout. Deze producten zijn onderworpen aan maatregelen opgelegd door het land waar men de producten verkoopt. Omwille van die reden wordt op website van sommige online-drugsshops een lijst gepubliceerd van landen waarnaar verzending niet mogelijk is, wat van product tot product varieert. Ook stimuleren deze websites de koper om de wettelijke status van hun land van herkomst na te kijken. In 30 van de 170 (18 %) online winkels onderzocht in januari 2010, werden beperkingen op leveringen gevonden. In juli 2011 steeg het aantal naar 253 uit 631 online winkels (40 %). De meest voorkomende waarschuwing gebruikt door online shops is dat de producten niet bedoeld zijn voor menselijke consumptie.

Deze websites vormen een groot probleem wat betreft het monitoren en controleren van nieuwe psychoactieve stoffen. Sinds de instelling van het systeem voor vroegtijdige waarschuwing in 1997 zijn er door het EMCDDA en Europol reeds meer dan 110 middelen bekendgemaakt. Terwijl het EMCDDA een overzicht geeft van de beschikbaarheid van psychoactieve stoffen, werden uiteraard geen aankopen gemaakt. In het rapport van 2010 werd echter geconcludeerd dat hier behoefte naar is om op die manier regelmatig forensische analyses van verkochte producten uit te voeren, om eventuele gezondheidsrisico's gekoppeld aan het gebruik te ontmaskeren. Wegens de grote diversiteit aan plantaardige en synthetische producten en de combinaties die ermee kunnen worden gemaakt, is het momenteel lastig om prevalentiegegevens over legale psychedelica te verzamelen en te interpreteren.

In dit kader had ik graag volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoe evalueert u het bestaan van deze grensoverschrijdende online-markt voor "legale drugs", en heeft u weet van risico's voor de volksgezondheid als gevolg hiervan?

2) Werden de laatste drie jaar producten opgenomen in de lijst van verboden middelen? Zo ja, over welke producten gaat het, en kan u dit gedetailleerd toelichten?

3) Wat is de gemiddelde duur tussen het signaleren en het daadwerkelijk opnemen van deze stoffen in de lijst van verboden producten?

4) Hoe evalueert u de stelling van de EMCDDA die de noodzaak naar forensisch onderzoek benadrukt om eventuele gezondheidsrisico's gekoppeld aan het gebruik van deze "legal highs" te ontmaskeren?

5) Bestaat de mogelijkheid om de efficiëntie inzake het actueel houden van deze lijst te verhogen? Zo ja, kan u uitvoerig toelichten in welke mate men proactief tewerk kan gaan? Zo niet, op welke manier is de huidige werkwijze beschermd tegen de razendsnelle verschuivingen in de online-markt?

6) Kan u cijfermatig toelichten hoeveel doden er respectievelijk de afgelopen drie jaar zijn gevallen alsook aangeven hoeveel spoedopnames er waren ten gevolge van de inname van deze "legal highs"?

7) Overweegt u de mogelijkheid om dit probleem op Europees niveau aan te pakken, gezien het grensoverschrijdende karakter van de online drugsmarkt? Acht u het opportuun om de regelgeving inzake verboden stoffen over heel Europa gelijk te stellen? Indien wel, kan u uitvoerig toelichten welke werkwijze men kan hanteren om te voorkomen dat de wetgeving steeds word omzeild? Indien niet, waarom niet?

8) Kan u aangeven welke zogenaamde "legal highs" het meeste worden gekocht in ons land alsook in welke hoeveelheden deze worden aangetroffen in ons land?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2012 :

Vragen 1 tot 5 

Ik dien te verduidelijken dat het overzicht van de in omloop zijnde drugs een verantwoordelijkheid is van diensten die afhangen van mijn collega van Volksgezondheid. Ik kan u evenwel enkele elementen van antwoord geven op basis van de politieactiviteit. Deze informatie is eerder gericht naar het aanbod aan drugs dan wel naar de vraag.

Zodoende kan ik u ervan op de hoogte brengen dat enkele maatschappijen die gevestigd zijn op het Belgisch grondgebied de handel verzekeren van bepaalde producten die bestempeld worden als “legal highs”. De politiediensten en douanediensten zijn meermaals overgegaan tot de onderschepping van die stoffen, of het nu gaat om het ogenblik van hun invoer in België of de uitvoer ervan naar andere landen. Het gevolg dan aan deze onderscheppingen wordt voorbehouden hangt af van de resultaten van de analyses die bevolen worden door de gerechtelijke overheden en dus van de inbreuken die al dan niet worden vastgesteld.

Uit de onderscheppingen die door deze diensten worden gedaan blijkt dat deze producten voornamelijk behoren tot de familie van de synthetische “cannabinoïden” en “cathinonen”. Het zou langdradig zijn hier de lijst op te geven van de wetenschappelijke benamingen van deze producten.

Hoewel dit onderwerp eerst de verantwoordelijkheid is van mijn collega’s van gezondheid met betrekking tot de evaluatie van het gevaar van de producten of van mijn collega van justitie met betrekking tot de vervolging van de eventuele inbreuken, houd ik eraan u ervan op de hoogte te brengen dat mijn departement de situatie van dichtbij opvolgt. 

Vragen 6 tot 8 

Het antwoord valt onder de bevoegdheid van mijn Collega van Volksgezondheid.