Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3078

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 16 september 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Hulpdiensten - Noodoproep per SMS - Invoering

eerste hulp
politie
elektronische post
mobiele telefoon
mobiele communicatie

Chronologie

16/9/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4993

Vraag nr. 5-3078 d.d. 16 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recente feiten hebben aangetoond dat in sommige gevallen het slachtoffer van een misdrijf de politie niet per telefoon kan oproepen. Dit bijvoorbeeld omdat de dader anders het slachtoffer kan vinden. Ook kunnen doven of mensen met een gehoor- en / of spraakprobleem niet via telefonische weg communiceren met de noodcentrale. Belangengroepen vragen dan ook al geruime tijd dat de hulpdiensten (politie, brandweer, ziekenwagen, ) bereikbaar zouden zijn via een eenvoudige SMS. De nationale noodnummers (100-101 en 112) laten momenteel echter het ontvangen van SMS-berichten niet toe.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Bent u het met me eens dat er bepaalde omstandigheden zijn waarin het wenselijk is dat de politie en andere hulpdiensten per SMS kan worden gewaarschuwd, bijvoorbeeld wanneer het niet opportuun / mogelijk is de politie ten overstaan van de (mogelijke) dader te bellen?

2) Bent u bereid tot het openstellen van een noodnummer waarop de politie per SMS gealarmeerd kan worden in die omstandigheden waarin bellen niet kan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan u dit praktisch toelichten en aangeven tegen wanneer u dit zou invoeren?

3) Klopt mijn informatie als zou de mogelijkheid om oproepen per SMS te sturen momenteel worden bestudeerd in het kaderdoven en mensen met een gehoor of een spraakprobleem? Wat is de stand van zaken hiervan en wanneer zou dit worden ingevoerd en voor welke diensten? Kan dit worden uitgebreid naar bijzondere situaties waarin het slachtoffer niet kan bellen?