Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6863

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Gedetineerden - Invaliditeitsuitkering ten gevolge verwondingen door misdrijf - Cijfers

officiŽle statistiek
arbeidsongeschiktheid
gedetineerde
invaliditeitsverzekering

Chronologie

10/8/2012Verzending vraag
30/8/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6864

Vraag nr. 5-6863 d.d. 10 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een van de drie moordenaars van agente Kitty Van Nieuwenhuysen, ontvangt luidens diverse media terwijl hij zijn gevangenisstraf uitzit een invaliditeitsuitkering. Betrokken veroordeelde dader krijgt die nadat hij op 7 april 1999 een politiekogel in de rug kreeg bij een overval op een postkantoor in Lodelinsart (Charleroi). Betrokkene werd na de overval invalide en werkongeschikt verklaard. De invaliditeitsuitkering die hij toen toegewezen kreeg, mocht hij na zijn veroordeling en ook na de zaak-Kitty Van Nieuwenhuysen behouden.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Klopt de informatie als zouden daders van misdrijven recht hebben op invaliditeitsuitkeringen indien deze voorvloeien uit hun misdrijf en dit terwijl ze eveneens in de gevangenis zitten? Zo ja, bent u zinnens dit te wijzigen?

2) Kan u aangeven hoeveel gedetineerden momenteel een invaliditeitsuitkering en/of een andere uitkering krijgen en kan u desgevallend toelichten welke uitkering dit betreft (leefloon, werkloosheidsvergoeding, etc.)?

Antwoord ontvangen op 30 augustus 2012 :

De vragen behoren niet tot mijn bevoegdheid, maar tot die van de minister van Justitie. Ik verwijs u dan ook naar mijn collega, aan wie u de vragen eveneens gesteld heeft.