Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3298

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 30 september 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Afghanistan - Kunduz - Bermbommen - "Lead nation"

Afghanistan
NAVO
strijdkrachten in het buitenland
mijnenbestrijding

Chronologie

30/9/2011Verzending vraag
28/11/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3299

Vraag nr. 5-3298 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ levert een actieve bijdrage in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. In het Provincial Reconstruction Team (PRT) Kunduz zijn er een twintigtal Belgische militairen aanwezig en werkzaam in verschillende domeinen. Het merendeel zorgt er voor een veilige leefomgeving door het ontmijnen of ontmantelen van munitie, springstoffen, etc. Een vijftal Belgen zijn tewerkgesteld op de luchthaven van de PRT Kunduz.

Daarnaast nemen Belgische militairen ook deel aan opdrachten in het kader van de civiel-militaire samenwerking (CIMIC) in de regio Kunduz en dragen op die manier ook bij tot het vredesproces en de veiligheid. Het aantal incidenten aldaar waarbij bermbommen worden gebruikt nemen gestaag toe.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de bevoegde minister:

1) Klopt de informatie dat het aantal bomaanslagen op Duitse militairen in Kunduz dit jaar met 150 % is gestegen vergeleken met het jaar daarvoor? Zo ja, kan u aangeven hoe onze troepen terplekke deze toegenomen dreiging beantwoorden?

2) Is er sprake van een toegenomen risico voor onze troepen in Kunduz en kan u dit gedetailleerd toelichten?

3) Kunt u aangeven wat de plannen zijn voor een nieuwe "lead nation" in Kunduz nadat Duitsland zich heeft teruggetrokken? Kan u dit zeer gedetailleerd toelichten alsook aangeven welke rol ons land nog gaat vervullen in Kunduz?

Antwoord ontvangen op 28 november 2011 :

1-2. Ik verwijs het geachte lid naar de minister van Defensie die bevoegd is voor deze materie.

3. Wat betreft de toekomstplannen voor de regio Kunduz, is het nog te vroeg om hier nu al een antwoord op te kunnen geven.