Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1277

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 9 februari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Brandveiligheid van sigaretten - Implementatie van de Europese richtlijn - Stand van zaken

tabaksindustrie
Europees Comité voor Normalisatie
brandbestrijding

Chronologie

9/2/2011Verzending vraag
25/2/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1277 d.d. 9 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 17 november 2010 publiceerde het Europees Comité voor standaardisatie (CEN) de brandveiligheidstandaard EN16156:2010 voor sigaretten. Die norm verplicht de sigarettenfabrikanten om een coating op het sigarettenpapier aan te brengen, waardoor sigaretten die bijvoorbeeld op de grond vallen, haast onmiddellijk uitdoven. Hierdoor zal het brandrisico substantieel verminderen.

Het directoraat-generaal SANCO (directorate general for Health and Consumer Policy) van de Europese Commissie zal de nieuwe norm op 17 november 2011 in het Publicatieblad publiceren, waarna hij van kracht zal worden in alle Lidstaten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen.

1) Vanaf welke datum zal de norm effectief van kracht zijn?

2) Hoe zal de minister het markttoezicht en de controle op de naleving van de nieuwe norm organiseren?

3) Is een overgangsperiode voorzien?

4) Kan de eerlijke concurrentie tussen de verschillende producenten worden gevrijwaard?

5) Heeft de minister hierover reeds overleg gepleegd met de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2011 :

Ik deel u mee dat uwe vraag niet behoort tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega’s, de minister bevoegd voor Consumentenzaken en de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen.