Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5045

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Mensenhandel in minderjarigen - Handhaving - Pakkans van de daders

mensenhandel
georganiseerde misdaad
kind
kinderbescherming
Europol

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-843

Vraag nr. 5-5045 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Oost-Europese bendes verhandelen steeds vaker kinderen aan andere bendes in grote Europese steden en verdienen hier grof geld aan, aldus de Europese politieorganisatie Europol in een mededeling van 11 januari 2011.

De jonge kinderen van soms pas vijf jaar oud worden door de criminelen herhaaldelijk verkocht aan andere criminele organisaties en brengen jaarlijks soms wel tot 160 000 euro op. Vervolgens worden ze getraind om misdrijven te plegen, zoals zakkenrollen, bedelen, winkeldiefstal en als afleiding bij overvallen.

Omdat de kinderen minderjarig zijn, kunnen ze hier nog niet voor worden veroordeeld. Veel van de kinderen komen bovendien in de seksindustrie terecht. Hoe meer geld het kind binnenhaalt, hoe hoger de marktwaarde van het kind is.

Deze vaststelling is mensonterend en deze mensenhandelaren moeten dan ook prioritair worden aangepakt.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op de vaststelling van Europol? Kan u aangeven welke wettelijke bepalingen mogelijks moeten worden aangepast om dit fenomeen de kop in te drukken? Kan dit uitvoerig worden toegelicht?

2) Kan u cijfermatig aangeven in hoeverre dit fenomeen ook in ons land plaatsvindt? Kan u tevens aangeven hoeveel van deze mensenhandelaren in kinderen in respectievelijk 2008, 2009 en 2010 werden vervolgd alsook veroordeeld?

3) Kan u uitvoerig toelichten hoeveel van deze kinderen werden aangetroffen in ons land, dit zowel wat betreft de aard van de misdrijven als de nationaliteit van de betrokken kinderen? Graag kreeg ik deze informatie respectievelijk voor 2008, 2009 en 2010.

4) Welke opvang wordt er voor deze kinderen voorzien, gezien deze kinderen in deze context kunnen worden beschouwd als slachtoffers van mensenhandel die waarschijnlijk uiterst traumatiserende ervaringen achter de rug hebben? Kan dit uitvoerig worden toegelicht? Bestaat er hieromtrent overleg met alle bevoegde instanties op alle beleidsniveaus alsook met de gemeenschappen?

5) Kan u toelichten of er hieromtrent wat betreft de handhaving en het bestraffen van deze mensenhandelaren overleg bestaat op niveau van de Benelux of de Europese Unie (EU)? Kan u dit uitvoerig toelichten en aangeven of u bereid bent bijkomende stappen te nemen op EU-niveau?

6) Kan u concreet aangeven hoe dit fenomeen prioritair wordt aangepakt?