Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-644

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 27 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Regie der Gebouwen - Leegstand - Gelegenheidsbewoners - Voorwaarden en kosten

Regie der Gebouwen
verhuur van onroerend goed
openbaar gebouw

Chronologie

27/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5071
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5072

Vraag nr. 5-644 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Regie der Gebouwen is de vastgoedspecialist van de federale staat. Zij beheert circa acht miljoen vierkante meter verspreid over zo'n 1 500 gebouwen die ofwel eigendom zijn van de federale staat of die worden gehuurd. Uiteraard worden deze gebouwen niet allemaal actief gebruikt. Zo zijn er een pak gebouwen van de federale staat die leegstaan bij gebrek aan functionaliteit. Aangezien het in sommige gevallen gaat over waardevolle historische gebouwen in het centrum van Belgische steden of over moderne, goed uitgeruste kantoren, tracht de Regie de leegstand te beperken.

In een aantal steden lopen projecten waarbij de Regie der Gebouwen via privépartners huurders aantrekt om de nadelen van leegstand van hun gebouwen te vermijden. Deze personen betalen kleine bedragen, vaak louter de kosten voor electriciteit, gas en water, en houden deze gebouwen beschermd de verschillende symptomen van langdurige leegstand.

Gezien het korte, voorgaande kader kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel gebouwen in eigendom van de Regie der Gebouwen worden momenteel bewoond door gelegenheidsbewoners om hun leegstand te vermijden? Kan de geachte minister een overzicht geven welke gebouwen in welke steden bewoond worden door gelegenheidsbewoners? Hoe wordt dit financieel geregeld? Wie betaalt de vaste kosten? Betalen zij huur?

2. Welke partners werden aangeduid om deze bewoners te rekruteren? Hoe verloopt de selectieprocedure? Welke gebruiksvoorwaarden liggen contractueel vast?

3. Werden er vaste criteria afgesproken aangaande het profiel van deze gelegenheidsbewoners? Zo niet, hoe kan hij zorgen dat enkel bewoners met de juiste intenties zich engageren?

4. Zijn er reeds problemen geweest met bepaalde aangetrokken bewoners?

5. Hoeveel vastgoed van de federale staat momenteel leeg? Hoeveel vierkante meter is dit? Wat zijn de belangrijkste redenen voor de leegstand?