Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6076

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 20 april 2012

aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister

Uitkeringsfraude - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Cijfers - Opsporing fraude

werkloosheidsverzekering
fraude
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
officiŽle statistiek

Chronologie

20/4/2012Verzending vraag
9/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6076 d.d. 20 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) betaalde in 2010 voor ruim 7,3 miljard euro aan werkloosheidsuitkeringen uit. In 2010 spoorde de RVA tevens 16.500 gevallen op van uitkeringsfraude op basis van niet aangegeven cumuls, goed voor 12 miljoen euro aan onrechtmatig ontvangen uitkeringen Het Nederlands Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) dat instaat voor werkloosheidsuitkeringen in Nederland, trof in 2011 45.000 gevallen van uitkeringsfraude aan. De totale schade bedroeg 64 miljoen euro, waarvan 70 % kon worden teruggevorderd.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Kunt u aangeven hoeveel gevallen van uitkeringsfraude in 2011 werden opgespoord door de RVA en kunt u tevens aangeven hoeveel het totale bedrag aan onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringen bedroeg in 2011? Kunt u deze cijfers vergelijken en toelichten met deze van de drie voorgaande jaren?

2) Kunt u aangeven hoeveel procent van deze onterecht uitbetaalde werkloosheidsvergoedingen in 2011 reeds is teruggevorderd alsook hoeveel daadwerkelijk is terugbetaald? Hoe schat u dit cijfer in en hoe gaat u dit opdrijven?

3) Kunt u gedetailleerd toelichten hoe de RVA in 2012 performanter zal worden in het opsporen van fraude? Welke maatregelen werden reeds genomen?

Antwoord ontvangen op 9 mei 2012 :

In antwoord op uw vraag, heb ik de eer u te laten weten dat de inhoud ervan onder de bevoegdheid valt van mijn collega, mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk.