Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-34

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 30 augustus 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Vergroenen motoren- & wagenpark - Onmogelijkheid elektrische moto's in te schrijven

tweewielig voertuig
registratie van een voertuig
elektrisch voertuig

Chronologie

30/8/2010Verzending vraag
12/10/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-35

Vraag nr. 5-34 d.d. 30 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Importeurs van elektrische scooters en motoren worden geconfronteerd met een tekortkoming inzake de regelgeving voor het inschrijven van motoren. Voor de verkoop van elektrische bromfietsen categorie A en B stelt zich geen probleem. Vandaag stelde ik echter vast dat de wetgeving inzake inschrijving van motoren danig tekortschiet.

Elektrische motoren kunnen in ons land enkel worden ingeschreven als zij van de categorie A of B zijn.

Bij gebrek aan het opgeven van een motorinhoud (cc), kan de motor, vreemd genoeg, niet worden ingeschreven. De motor kan perfect gebruikt worden onder cat. B (45 km/u) maar technisch niet beperkt worden tot die snelheid.

Kort samengevat komt het erop neer dat elektrische motoren die een snelheid hebben die hoger ligt dan 45 km/uur (+45 km/u) niet kunnen worden ingeschreven.

Volgens de huidige wetgeving kan de importeur zich niet in orde stellen. Jammer genoeg beperkt de overheid aldus de commerciŽle activiteiten van milieuvriendelijke voertuigen.

Daarnaast verneem ik dat het tevens bijzonder moeilijk zou zijn om elektrische wagens binnen een redelijke termijn in te kunnen schrijven.

Ik verneem van diverse ondernemers dat er ook problemen zijn voor de verkoop van wagens op perslucht, aangezien perslucht niet voorkomt op het inschrijvingsformulier. Dus ook deze categorie kan niet worden ingeschreven.

Het lijkt me een bijzonder slecht signaal vanwege de overheid dat vervoersmiddelen die milieuvriendelijk zijn en waarschijnlijk een cruciale rol zullen spelen in het stopzetten van de klimaatsopwarming van onze markt worden geweerd en dit tengevolge administratieve rompslomp en een te trage regelgever. Dit stilzitten komt de strijd tegen de klimaatsopwarming niet ten goede en het benadeelt de desbetreffende nieuwe sector.

Ik had dan ook graag volgende vragen voorgelegd:

1) Kan u aangeven waarom elektrische scooters en motoren die sneller rijden dan 45 km/uur momenteel niet kunnen worden ingeschreven in ons land en kan u punt per punt aangeven waar het misloopt? Kan u tevens aangeven hoe u dit probleem gaat aanpakken en tegen wanneer dit probleem kan worden opgelost?

2) Klopt de kritiek vanwege auto-importeurs dat men heden bijzonder veel rompslomp ondervindt om elektrische wagens in te schrijven in ons land en klopt de info als zou dit in de buurlanden zoals Nederland veel sneller kunnen? Zo neen, hoe lang duurt het gemiddeld om een geÔmporteerde elektrische wagen in te schrijven in ons land? Zo ja, kan u uitvoerig toelichten waar het probleem ligt en kan u aangeven wat u eraan gaat doen?

3) Kan u aangeven waarom wagens op perslucht momenteel nog niet kunnen worden ingeschreven en kan u tevens aangeven hoe u dit zo snel mogelijk zal oplossen?

4) Bent u bereid om hiervoor samen te zitten met de auto-importeurs teneinde alle knelpunten wat betreft het inschrijven van elektrische wagens en motoren alsook wagens op perslucht te overlopen en weg te werken, aangezien iedereen gebaat is bij een vergroening van ons wagen- en motorenpark? Kan u dit concreet toelichten?

Antwoord ontvangen op 12 oktober 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Deze parlementaire vraag valt niet onder onze bevoegdheid, maar onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) mobiliteit.