Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3753

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 21 november 2011

aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken

Nederland - Gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties - Directiesalarissen - Transparantie verloning en balans - Onderzoek - Fiscaal aftrekbare giften

Nederland
niet-gouvernementele organisatie
gift
belastingaftrek
ondernemingsdirecteur
loon
economische ethiek

Chronologie

21/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3752
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5037

Vraag nr. 5-3753 d.d. 21 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet onlangs onderzoek uitvoeren naar de directiesalarissen van ontwikkelingsorganisaties. Hierbij lag de focus op organisaties die meer dan een half miljoen euro aan subsidies ontvangen. Voor die organisaties bepaalt het ministerie een maximum salaris voor een directeur. In 2009 was dit 121.000 euro, exclusief vakantietoeslag. De aanleiding voor het onderzoek zijn de naar verluidt bijzonder hoge salarissen bij het Nederlandse Rode Kruis en de ontwikkelingsorganisatie SNV, wat heel wat politieke en maatschappelijke ophef veroorzaakte. Volgens het jaarverslag 2009 van SNV verdiende de directeur 155.072 euro, en bij het Rode Kruis was dit 141.828 euro.

Mijn vragen aan de minister :

1) Hoe reageert hij op dit Nederlandse initiatief? Is hij een doorlichting genegen van de verloning van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen?

2) Is in BelgiŽ reeds onderzoek gevoerd naar de salarissen bij hulporganisaties die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen? Zo ja, op basis van welke criteria werd dit onderzoek gevoerd? Kan de minister dit uitvoerig toelichten? Zo niet, is hij van plan een gelijkaardig onderzoek op te starten?

3) Hoe gaat de minister de transparantie verhogen inzake het verloningsbeleid, alsook wat betreft de algehele balans, de resultatenrekening en de werkingskosten van hulporganisaties die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen? Is hij bereid erop aan te dringen dat de lonen van de bestuurders en de leden van het topmanagement worden bekend gemaakt? Kan hij elk onderdeel van de vraag gedetailleerd toelichten?