Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5041

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Toezicht op het internet - Preventief screenen door de overheid - Deep packet inspection (DPI)

computercriminaliteit
internet
gerechtelijk onderzoek
kinderpornografie
telefoon- en briefgeheim
toezicht op de communicatie

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/6/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-639

Vraag nr. 5-5041 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Nederlandse ministerie van Veiligheid overweegt het Nederlands internetverkeer inhoudelijk te gaan screenen op inhoud middels deep packet inspection (DPI). Zo kan de overheid ondermeer kinderporno stoppen. Huidig staatssecretaris Fred Teeven gaf onlangs in de Tweede Kamer toe de opties te onderzoeken.

Door gebruik te maken van het zogenaamde DPI is het mogelijk te ontdekken waar verkeer naartoe gaat en worden gestopt. Een voordeel is dat niet een heel domein wordt geblokkeerd, maar slechts die onderdelen die aanstootgevend zijn. Hierdoor zouden geen onschuldige locaties worden geblokkeerd.

Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid erkent dat er in die richting wordt gedacht: "We gaan dit eerst bekijken en reageren in februari 2011 inhoudelijk naar de Kamer.".

Een van de problemen is bijvoorbeeld dat op internetverkeer ook het briefgeheim uit de grondwet van toepassing is. Daarom mag niet zomaar worden gekeken welke informatie langskomt.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe reageert de minister op het voornemen van de Nederlandse beleidsbepaler?

2) Wordt er ook bij ons overwogen om gebruik te maken van DPI? Zo ja, kan dit uitvoerig toegelicht worden? Zo neen, waarom niet en worden er andere alternatieven overwogen om het toezicht op het internet te verhogen? Kunnen deze concreet toegelicht worden?

Antwoord ontvangen op 28 juni 2012 :

De techniek van “deep packet inspection” met het oog op het stoppen van de uitwisseling van ondermeer kinderporno, zou er op neerkomen dat elk informatiepakketje dat op internet circuleert op een bepaald passagepunt diepgaander zou worden onderzocht om vast te stellen : 

De resultaten van een dergelijke inspectie zouden dan vergeleken moeten worden met een referentielijst van te blokkeren IP-adressen of te blokkeren diensten om informatiestromen van en naar gekende distributeurs van illegale inhoud te kunnen blokkeren. 

Opdat een dergelijk systeem zou kunnen werken, dient al het dataverkeer van alle internetgebruikers gescreend en gefilterd te worden. Communicaties die over het internet worden opgezet en de inhoud die tijdens deze communicaties wordt uitgewisseld, worden echter beschermd door diverse bepalingen in het strafwetboek, het wetboek van strafvordering en de wet op de elektronische communicaties van 13 juni 2005.   

Deze bepalingen leggen onder meer vast in welke omstandigheden door de overheid wel kennis mag worden genomen van routeringsgegevens of van de inhoud van een communicatie. Een inspectie van alle dataverkeer met het oog op een preventieve blokkering van mogelijk illegale communicaties is hiermee niet mogelijk. 

2) 

Er wordt momenteel door de overheid gewerkt aan een oplossing om de toegang tot buitenlandse websites die illegale inhoud verspreiden te kunnen blokkeren. Deze oplossing zal gebruik maken van de DNS-servers (Domain Name Service) van de internetoperatoren in België. Door het gebruik van deze techniek zal de internetgebruiker worden doorverwezen naar een stoppagina van de overheid waarop deze zal vernemen waarom de toegang tot de webpagina naar waar hij wenst te surfen wordt geblokkeerd. Deze manier heeft het voordeel dat ze binnen het huidig wettelijk kader kan worden toegepast en geen inspectie van alle dataverkeer noodzaakt.