Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-656

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 27 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Japan - Walvisvangst - Arrestatie van activisten - Internationale Walviscommissie

Japan
zeevisserij
walvis
ecologische beweging
rechten van de mens
gespecialiseerde instelling van de VN

Chronologie

27/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Doorverwezen door : schriftelijke vraag 5-41
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4979

Vraag nr. 5-656 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een commissie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) heeft Japan op de vingers getikt voor de arrestatie van en het proces tegen activisten die in Japan zijn opgepakt voor het aan de kaak stellen van de verduistering van walvisvlees. Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek vangt Japan jaarlijks nog een duizendtal walvissen per jaar.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Heeft de minister er kennis van genomen dat een commissie van de VN-Mensenrechtenraad Japan op de vingers heeft getikt voor de arrestatie van en het proces tegen de activisten die in Japan zijn opgepakt voor het aan de kaak stellen van de verduistering van walvisvlees?

2) Onderschrijft hij het oordeel van die VN-commissie dat de arrestatie van de activisten onterecht en oneerlijk is en bovendien strijdig met diverse artikelen uit de Universele Verklaring van de rechten van de mens, die Japan ook ondertekend heeft? Zo ja, welke conclusies verbindt hij hieraan wat betreft onze relatie tot Japan?

3) Kan hij aangeven wanneer de eerstvolgende consultatie in het kader van de dialoog op het gebied van mensenrechten met Japan plaatsvindt?

4) Is hij bereid op de hoger aangehaalde consultaties en in het kader van andere contacten met Japan, bijvoorbeeld wanneer (actie tegen) de walvisjacht ter sprake komt, de Japanse regering te laten weten dat hij zich schaart achter de commissie van de VN-Mensenrechtenraad in zijn veroordeling van het proces tegen de activisten?

5) Hoe staat onze regering tegenover de walvisvangst voor wetenschappelijk onderzoek en welk standpunt verdedigt ons land in de International Whaling Commission (IWC)? Kan de minister tevens aangeven welke initiatieven ons land heeft ondernomen om andere landen te overtuigen de walvisvangst stop te zetten?