Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3534

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 19 oktober 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Mensenrechten - Homofobie - Discriminatie - Ontwikkelingshulp - Modulatie - Brits parlement - Beleid

discriminatie op grond van seksuele geaardheid
Afrika
ontwikkelingshulp
seksuele minderheid
rechten van de mens

Chronologie

19/10/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3535
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4981

Vraag nr. 5-3534 d.d. 19 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Britse parlement wil minder financiŽle hulp geven aan landen waar homoseksuelen vanwege hun geaardheid vervolgd worden. Deze 'hulp-boetes' zouden mogelijk zijn voor landen als Oeganda en Ghana. Deze maatregel past binnen een algehele toetsing van de partnerlanden naar de naleving van de mensenrechten.

Zo werd Malawi al eerder bestraft door de Britten, toen zij een homoseksueel koppel veertien jaar dwangarbeid oplegden. De Britse regering gaat vanaf heden hulp behoevende landen checken op hun toewijding aan de mensenrechten.

De Britse regering is van plan om te vechten tegen geweld en discriminatie van in alle gevallen en aldus systematisch de ontwikkelingshulp hierop af te toetsen.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende vragen voorgelegd aan de bevoegde minister:

1) Hoe reageert u op het Britse voornemen? Heeft u weet van andere landen die hun ontwikkelingshulp moduleren in functie van de mate waarin een land de mensenrechten naleeft?

2) Bent u dit voorstel genegen? Zo ja, kan u dit concreet toelichten wat de uitwerking betreft? Zo neen, kan u zeer gedetailleerd oplijsten waarom niet en kan u dan aangeven welke alternatieven u meer aangewezen vindt?

3) Kan u gedetailleerd oplijsten hoe uw beleid inzake ontwikkelingssamenwerking rekening houdt met de toegenomen homofobie in onder meer Afrikaanse landen? Kan u dit concreet toelichten?