Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7107

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 27 september 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Gevangenissen - Deradicaliseren - Inzetten geestelijken

gedetineerde
strafgevangenis
religieus conservatisme
islam
extremisme
radicalisering

Chronologie

27/9/2012Verzending vraag
19/11/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7108

Vraag nr. 5-7107 d.d. 27 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onder meer in gevangenissen worden in diverse landen initiatieven opgezet om mensen te deradicaliseren.

Een voorbeeld hiervan is Denemarken waar geestelijken zoals imams in gevangenissen gaan prediken om individuen te deradicaliseren. De imams moeten een toelatingsprocedure doorlopen vooraleer een tewerkstelling in de gevangenis een feit wordt. Er zijn uiteraard nog andere voorwaarden aan verbonden, de religieuze diensten dienen bijvoorbeeld in het Deens te verlopen. Indien dit niet mogelijk is, worden de activiteiten gemonitord en in bepaalde gevallen worden de gesprekken zelfs opgenomen (Danish Government, 2008).

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Wat wordt er concreet in gevangenissen gedaan in het kader van deradicalisering? Kan u zeer concreet toelichten en meent u dat dit volstaat?

2. Hoe reageert u op het hoger aangehaalde Deense initiatief om imams in de gevangenissen in te zetten om te deradicaliseren? Bent u pro en zo ja, hoe ziet u dit concreet?

Antwoord ontvangen op 19 november 2012 :

 De vragen behoren niet tot mijn bevoegdheid, maar tot die van de minister van Justitie. Ik verwijs u dan ook naar mijn collega, aan wie u de vragen eveneens gesteld heeft.