Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4996

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Oostende - Spoorweg - Incidenten met transit-illegalen- Kraakpanden van de NMBS - Handhaving

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
illegale migratie
mensenhandel
onroerend eigendom
eigendomsdelict
doorvoer

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
26/10/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3106

Vraag nr. 5-4996 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De spectaculaire stijging van illegalen in Oostende is grotendeels te wijten aan de strengere aanpak van het fenomeen in Frankrijk. Transitkampen worden er systematisch afgebroken en er wordt een doorgedreven ontradingsbeleid gevoerd. Sinds begin dit jaar werden meer dan 800 illegalen opgepakt in Oostende. Elkeen die eens in het Bosje komt kan zelf vaststellen dat er sprake is van een toestroom van illegalen.

Ik heb recent veel klachten van reizigers ontvangen die regelmatig illegalen over de sporen zien lopen aan de haven van Oostende. De treinen lopen hierdoor bijna dagelijks vertragingen op. Ook voor de illegalen is het overteken van de sporen bijzonder gevaarlijk.

Smokkelaars brengen de illegalen zo dicht mogelijk bij de haven vanwaar ze op de vrachtwagens kunnen kruipen. Hiervoor maken zij gebruik van zogenaamde "safe houses". Het betreft dikwijls leegstaande panden waar de illegalen in afwachting van hun oversteek tijdelijk verblijven. Ik heb in dit kader tevens vernomen dat sommige illegalen gebruik maken van leegstaande of ongebruikte panden van de NMBS die dicht bij de Haven van Oostende zitten. Het spreekt voor zich dat wat mij betreft in samenspraak met de NMBS deze panden moeten worden ontruimd en afgesloten.

Consequent beleid kan de toestroom indammen.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de geachte ministers en staatssecretaris:

1) Heeft u weet over incidenten waarbij illegalen over de sporen lopen en hierbij het leven van henzelf alsook de reizigers in gevaar brengen? Zo ja, kan u toelichten om hoeveel incidenten het gaat sinds januari 2011 alsook hoeveel het totaal aantal vertragingen voor de treinen bedraagt sinds januari 2011 (aantal uren, aantal treinen dat met oponthoud werd geconfronteerd)?

2) Kan u aangeven wat uw diensten concreet doen om het aantal incidenten te verminderen? Ik denk hier aan bijkomende afspanningen aan de sporen en de inzet van al of niet privé beveiligingsdiensten aan de sporen om deze incidenten terug te dringen? Kan u dit zeer concreet toelichten naar aantal personeelsleden en concrete investeringen in afspanningen en andere?

3) Bent u bereid hondenpatrouilles in te zetten om deze levensgevaarlijke incidenten terug te dringen?

4) Klopt de informatie dat illegalen regelmatig hun intrek nemen in panden en loodsen van de NMBS in Oostende? Zo ja, kan u dit concreet toelichten (aantallen, welke gebouwen, etc.) en aangeven welke inspanningen de NMBS gaat doen om deze gebouwen te ontruimen indien nodig en ontoegankelijk te maken?

Antwoord ontvangen op 26 oktober 2012 :

Vraag 1

Tussen eind mei en begin augustus 2012 was er geen vraag tot tussenkomsten meer voor deze problematiek. Dit onderwerp heeft daardoor momenteel een groot stuk van haar relevantie verloren. 

Vraag 2

Er is voor deze veiligheidsproblematiek een specifiek overleg geweest met de volgende partners: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), Havenbestuur, SPN Oostende, CIC en Lokale Politie Oostende.

Vraag 3 

Het patrouilleren met honden op privé terrein wordt door de eigenaar uitgevoerd (NMBS). 

Vraag 4

Tijdens regelmatige patrouilles en naar aanleiding van een reeks meldingen, werd opgemerkt dat vermoedelijk mensen logeren in de leegstaande panden van NMBS (bijvoorbeeld op 4 april 2012 werden 17 mensen opgemerkt door een burger. 

Genomen maatregelen tot op heden: