Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-86

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 30 augustus 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Online reclame - "Google taks" naar Frans initiatief - Toepassing in BelgiŽ

internet
reclame
zoekmachine
belasting
Frankrijk

Chronologie

30/8/2010Verzending vraag
22/9/2010Antwoord

Vraag nr. 5-86 d.d. 30 augustus 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Frankrijk wil met een "Google taks" een graantje meepikken van de enorme inkomsten uit online reclame. Een regeringscommissie heeft een voorstel in die zin uitgewerkt.

Met de inkomsten zou onder meer de muziekindustrie gesteund worden. Die ondervindt nadeel van illegale downloads. Met de zogeheten "Google taks" zou een klein percentage geheven worden op de omzet van 800 miljoen euro die de zoekmachine alleen in Frankrijk maakt.

Deze taks zou volgens het voorstel van de commissie ook bedrijven treffen waarvan de hoofdzetel niet in Frankrijk ligt. Doorslaggevend is dat een surfer in Frankrijk de reclame aanklikt. Naast marktleider Google zouden ook zoekrobots als MSN en Yahoo, die inkomsten uit reclame hebben, de belasting moeten betalen.

Dit voorstel dreigt echter de tegenstelling tussen de wereld van het internet en die van de cultuur te verscherpen.

Ik had dan ook volgende vragen:

1. Hoe reageert de minister op het Franse voorstel om een "Google taks" te heffen, die ook onze bedrijven onrechtstreeks geld kan kosten?

2. Is hij voorstander van een Belgische "Google taks" en kan hij uitvoerig de voor- en nadelen overlopen?

3. Wordt dergelijke "Google taks" in ons land overwogen en zo ja, wordt dit dan gecompenseerd door lagere bijdrages voor onder meer de Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM)?

Antwoord ontvangen op 22 september 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid mee te delen dat het onderwerp van de vraag onder de bevoegdheid valt van de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.