Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5029

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Landsverdediging

Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn

papier
verspilling
milieubeleid
invloed op het milieu
printer
ecologische voetafdruk

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/12/2011Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3715

Vraag nr. 5-5029 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de huidige maatschappij groeit de noodzaak naar milieubewustzijn. Sinds de komst van het internet werden reeds grote hoeveelheden papier gespaard, maar nog steeds zorgt het printgedrag voor onnodige verspilling. De reden hiervoor is het uitprinten van overbodige achtergrond, kop- en voetteksten, tekst en witruimtes. Daarom is het belangrijk de af te drukken inhoud van een website tot het absolute minimum te herleiden. Elke stap naar een milieubewustere maatschappij is er één in de goede richting, waar ecologisch verantwoord printen ongetwijfeld een grote rol in kan spelen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bekend met de recente ontwikkelingen inzake "ecologisch verantwoord printen"? Zo ja, kan u nader toelichten? Zo neen, begrijpt u de noodzaak om het printgedrag tot het absolute minimum te herleiden en kan u toelichten hoe u dit heden reeds in uw beleid toepast?

2) Zijn de websites van uzelf en deze van uw administratie reeds printvriendelijk ? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze aan te passen naar een printvriendelijke website in de toekomst?

Antwoord ontvangen op 28 december 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1. Defensie is zich bewust van de milieuaspecten verbonden aan het drukproces. Het heeft diverse maatregelen genomen om het drukken te beperken: de meeste printers drukken standaard recto verso en in zwart-wit af, papieren dragers werden vervangen door digitale (mail, pdf, web, digitale formulieren), ..

2. De internet- (www.mil.be) en intranetsites van Defensie beschikken over een speciale functie die de achtergrond, de beelden, de banners en de kleuren uitschakelt bij het printen.

De internetsite van CDSCA is geïntegreerd in de site van Defensie.

Zowel de website van het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers als de website van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis werken momenteel met een technisch ouder platform. Beiden werken aan een nieuwe site die rekening zal houden met de laatste principes van ecologisch verantwoord printen.

Het Nationaal Geografisch Instituut besteedt sedert jaren aandacht aan de printvriendelijkheid van haar website. Zo worden informatie zoveel mogelijk in A4-formaat op de site geplaatst, gekleurde achtergronden en/of gekleurde zones in webpagina’s worden vermeden, met een “print” button drukt de bezoeker enkel de inhoud af die hem interesseert en niet de hele pagina.

Belangrijke stappen werden reeds gezet om mijn persoonlijke website printvriendelijk te maken. Bij het afdrukken van pers- en nieuwsberichten, toespraken, cv’s, en dergelijke wordt enkel rekening gehouden met het relevante beeldmateriaal. Banners worden niet mee uitgeprint.