Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5348

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland - Rijvaardigheid - Rijopleidingen - Europese Unie

bestuurder
bedrijfsvoertuig
verkeersopleiding
buitenlandse staatsburger
verkeersveiligheid
ongeval bij het vervoer
wegvervoer

Chronologie

23/1/2012Verzending vraag
23/1/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5349

Vraag nr. 5-5348 d.d. 23 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken doet onderzoek naar de rijvaardigheid van vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland. Aanleiding is de discussie over de rijvaardigheid van vooral Oost-Europese chauffeurs in diverse media. Volgens organisaties en beroepsfederaties stellen de rijopleidingen in de betreffende landen weinig voor.

Binnen de EU bepaalt de Commissie aan welke voorwaarden truckers moeten voldoen. Het is onduidelijk in welke mate Brussel ook echt een goed beeld heeft van de kwaliteit van de rijopleidingen en arbeidsvoorwaarden.

Buitenlandse Zaken wil ook weten hoeveel chauffeurs in het buitenland worden opgeleid en of dat in overstemming is met het aantal chauffeurs dat zich op de eigen weg bevindt.

Graag had ik hierover dan ook volgende vragen gesteld:

1) Hoe reageert u op het Nederlandse initiatief om de rijvaardigheid van bepaalde buitenlandse vrachtwagenchauffeurs tegen het licht te houden?

2) Beschikt u over indicaties en cijfermatige gegevens die bevestigen dat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs meer ongevallen veroorzaken en/of minder rijvaardig zijn?

3) Kan u het aantal ongevallen waar een buitenlandse vrachtwagen bij betrokken was voor respectievelijk de laatste drie jaren vrijgeven? Hoeveel van deze ongevallen waren met de dood tot gevolg?

4) Gaat u eveneens vragen aan de EU om te onderzoeken in hoeverre rijvaardigheid van vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland daadwerkelijk minder is en in hoeverre de rijopleiding in bepaalde landen tekort schiet? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan u toelichten?

5) Heeft u van andere landen binnen de EU gelijkaardige klachten vernomen over de mindere rijvaardigheid van vrachtwagenchauffeurs uit bepaalde EU landen? Zo ja, kan u toelichten?

6) Gaat u aandringen bij de EU op een opwaardering van de minimumvereisten inzake de rijopleiding van vrachtwagenchauffeurs binnen de EU? Zo ja, kan u toelichten? Zo naan, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 23 januari 2012 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, de heer Melchior Wathelet