Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3899

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 2 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Virtuele drugssupermarkten - TOR netwerk - Douane - Controle pakjes

elektronische handel
handel in verdovende middelen
postdienst
douane

Chronologie

2/12/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4973

Vraag nr. 5-3899 d.d. 2 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door de opkomst van de online drugsmarkt, werd voor drugshandelaren de mogelijkheid gecreŽerd om op een ontraceerbare wijze grensoverschrijdend te werk te gaan. Met name via de website Silk Road: een digitale zwarte markt die gebruikers toelaat om illegale drugs te kopen. Door een combinatie van anonimiteits-technologie gecombineerd met een geavanceerde user-feedback-systeem, maakt Silk Road het kopen en verkopen van drugs net zo gemakkelijk als het online kopen van boeken of elektronica. De website kent nu reeds een groot aantal gebruikers en is enkel toegankelijk via het anonieme TOR-netwerk, die de gebruiker toelaat anoniem te surfen. Het gebruik van dit netwerk vereist enige technische vaardigheid. Wegens de dynamische en snel veranderende aard van het Europese drugsprobleem vormt het tijdig verstrekken van objectieve informatie over nieuwe bedreigingen een methodologisch en praktisch probleem. De betaling gebeurt via Bitcoins (BTC), en de drugs worden verzonden in een discrete envelop.

Ik verwijs naar mijn eerdere vraag omtrent het TOR netwerk (vraag nr. 5-3296) en het antwoord van de Minister van FinanciŽn die aangaf nog niet op de hoogte te zijn van het TOR-netwerk. Ook kon niet worden geoordeeld over het feit of het anoniem plaatsen van bestellingen al dan niet verboden is. Opmerkelijk is dat men bij De Post en andere pakjeshandelaars dagelijks controles uitvoert op basis van informatie ontvangen van de partners. Bovendien ligt de focus hierbij op goederen die van buiten Europa komen. De zendingen waarin drugs werd gevonden zijn uiteraard anoniem, waardoor logischerwijs geen verbanden kunnen worden gelegd. Er wordt momenteel gedacht aan de mogelijkheid om een cyberdouane op te richten.

In dit kader had ik graag volgende vragen voorgelegd aan de minister:

1) Op welke manier verlopen de controles bij Bpost, en bij de andere pakjeshandelaars? Op basis van welke criteria wordt een verpakking of omslag als verdacht behandeld en kan u dit gedetailleerd toelichten?

2) Bij het controleren legt men de focus op producten afkomstig van buiten Europa? Acht u dit opportuun, gezien het gebrek aan een gecentraliseerd controleorgaan wat betreft drugstrafiek?

3) Hoe zal deze cyberdouane concreet in zijn werk gaan, gezien de anonimiteit van de kopers door het gebruik van het Tor-netwerk?