Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-838

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 27 januari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting

Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Impact op begroting

obligatie
belasting op de meerwaarde
raming van de begroting
belasting op inkomsten uit kapitaal
beleggingsmaatschappij

Chronologie

27/1/2011Verzending vraag
24/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-837

Vraag nr. 5-838 d.d. 27 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 1 januari 2008 wordt het toepassingsgebied inzake de roerende voorheffing op financiŽle instrumenten die meer dan 40 % in schuldvorderingen beleggen, uitgebreid. Sindsdien worden naast de interest ook de meer- en minwaarden in aanmerking genomen.

Tot december 2007 vielen de meeste distributiecompartimenten niet onder de ďmeerwaardebelastingĒ aangezien het totale rendement uitgekeerd werd. Sinds 1 januari 2008 zijn de meeste distributiecompartimenten echter wel aan deze heffing onderworpen. Zowat 1†100†000 landgenoten hielden in januari 2008 deze instrumenten aan.

Het Rekenhof gaf in diezelfde maand aan dat een meerwaardebelasting op beleggingsfondsen ook een negatieve impact kan hebben op de begroting. Door de financiŽle crisis worden immers minwaarden geboekt en die mogen van de belastingen worden afgetrokken.

De meerwaardebelasting is een heffing op de meerwaarden afkomstig van het obligatiegedeelte van de fondsen.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Wat was de budgettaire impact van deze meerwaardebelasting voor de begroting van respectievelijk 2008, 2009, 2010 en wat zijn de vooruitzichten voor 2011?

2) Kan de geachte minister aangeven hoeveel de opbrengst van de meerwaardebelasting op financiŽle instrumenten die meer dan 40 % in schuldvorderingen beleggen, bedraagt voor de aanslagjaren 2008 en 2009 en stemt deze overeen met de verwachte opbrengst?

3) Klopt de vaststelling van het Rekenhof dat de meerwaardebelasting een negatief effect kan en zal hebben op de begroting omdat ook minwaarden afgetrokken mogen worden van de renteopbrengsten die belast worden? Hoeveel bedraagt de eventuele totale minwaarde die werd afgetrokken van de renteopbrengsten en is hij het met me eens dat deze meerwaardebelasting moet worden afgeschaft? Kan dit worden toegelicht?

Antwoord ontvangen op 24 maart 2011 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord dat mijn collega van Financiën op deze vraag zal geven (Vraag nr. 5-837).