Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6987

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 4 september 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Drones - Specifieke regelgeving - Privacy - Incidenten - Gebruik bij politie, leger en brandweer

spionage
zwarte handel
eerbiediging van het privé-leven
vliegtuig
politie
krijgsmacht
brandbestrijding
militaire luchtvloot
nieuwe technologie
drone

Chronologie

4/9/2012Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6986

Vraag nr. 5-6987 d.d. 4 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er is momenteel geen bijzondere regelgeving wat betreft drones. Nochtans worden deze toestellen breed aangeboden via doe-het-zelfkits voor drones ("Vliegklaar") en bijbehorende accessoires ("Gesoldeerd en getest"). Onder impuls van de smartphone-explosie worden allerlei elektronicaonderdelen, zoals batterijen en processoren, steeds kleiner, lichter en goedkoper. Met wat software en bouwplannen die gratis op het internet te vinden zijn, is het zo mogelijk geworden om voor enkele honderden euro's zelf een drone in elkaar te knutselen. Een drone verschilt van een klassiek modelbouwvliegtuig of -helicopter door zijn autonomie. Uitgerust met camera's, gsm's, antennes en sensoren leggen de goedkope drones ongeziene nieuwe mogelijkheden in handen van filmmakers, politie, brandweer, hulpverleners, onderzoekers, milieuactivisten en journalisten. Maar drones kunnen ook worden ingezet voor minder nobele doeleinden, zoals smokkel en spionage.

Er gelden wel regels wat betreft privacy, maar verder is er heden niets bepaald. Doordat in bepaalde landen steeds meer drones worden ingezet (opvolgen verkeer, stratenplannen, politie, hobby, etc.) is men in Nederland volop aan het werken aan specifieke regelgeving. De regelgeving zal onder meer een vliegbrevet omvatten, medische keuring en een luchtvaardigheidscertificaat voor de drone. Deze regelgeving zal bijdragen aan een betere veiligheid in de lucht en op de grond. Daarnaast zal ze ook een weerslag hebben op de wildgroei die er langzaamaan aan het ontstaan is, met alle risico's van dien.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoe reageert u op het voornemen in Nederland om specifieke regelgeving op te stellen wat betreft brevetten, luchtwaardigheidscertificaat en medische keuring? Overweegt u gelijkaardige stappen in ons land?

2) Kunt u overlopen welke regelgeving nu reeds in voege is buiten de privacywetgeving over drones? Wat mag en wat mag niet?

3) Hebben uw diensten reeds klachten ontvangen of hebben zij weet van incidenten met drones?

4) Welke diensten bij de politie, brandweer en of het leger beschikken reeds over drones? Wat was de kostprijs en waarvoor worden zij gebruikt?

5) Bent u zinnens een aanvragensysteem of een licentiesysteem in te voeren om een wildgroei in bewoonde wijken te voorkomen? Kunt u gedetailleerd toelichten?