Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1094

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 31 januari 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Diefstal van fietsen - Preventie - Lokfietsen met een GPS-systeem

tweewielig voertuig
diefstal
satellietnavigatie
officiŽle statistiek

Chronologie

31/1/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4961

Vraag nr. 5-1094 d.d. 31 januari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Nederlandse Amersfoort is de politie gestart met een proef met GPS-fietsen. Door de vervoersmiddelen uit te rusten met een GPS-systeem zijn de fietsen makkelijk op te sporen als ze worden gestolen. In januari 2011 werden negen fietsendieven aangehouden die een lokfiets met GPS hadden gestolen.

De politie noemt de methode erg efficiŽnt. De lokfiets wordt ergens neergezet zonder dat een agent ter plekke toezicht hoeft te houden. De politie krijgt een seintje wanneer de lokfiets wordt verplaatst.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Kan de geachte minister aangeven hoeveel fietsdiefstallen werden aangegeven in respectievelijk 2008, 2009 en 2010? Kan zij de cijfers toelichten?

2) Hoe reageert zij op het Nederlandse initiatief om lokfietsen te plaatsen met GPS om vervolgens de dieven bij de lurven te vatten? Acht zij het opportuun om ook in ons land, al of niet via proefprojecten, gelijkaardige initiatieven op te zetten? Zo ja, kan dit concreet worden toegelicht? Zo neen, waarom niet, aangezien de maatregel in Nederland alvast heel succesvol blijkt te zijn?

3) Kan zij een top drie geven van de steden en gemeenten waar relatief gezien het meeste fietsdiefstallen plaatsvinden? Kan worden toegelicht welke preventieve acties plaatsvinden?