Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3864

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 1 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Digitale munteenheid - Bitcoins - Ontraceerbare betalingswijze - Cryptocurrency - Onderzoek

deviezen
elektronisch betaalmiddel
elektronische handel
zwarte handel
traceerbaarheid
elektronische bankhandeling
virtuele munteenheid
Eurosysteem

Chronologie

1/12/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3865
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4972

Vraag nr. 5-3864 d.d. 1 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bitcoins (afgekort BTC) is een nieuw soort valuta, dat in 2009 in de praktijk werd gebracht. In tegenstelling tot vrijwel elke andere valuta is er geen centrale database die de echtheid van de Bitcoins bepaalt. Het is een gigantisch gedecentraliseerd peer-to-peer (P2P) systeem, waarin transacties worden "beveiligd" door uitermate sterke cryptografie.

De beperkte voorraad Bitcoin is één van de redenen waarom Bitcoins geliefd zijn door hun gebruikers: de wisselkoers kan niet worden verlaagd, zoals dat wel kan bij een gecentraliseerde munt door het bijdrukken van geld. Dagelijks wordt ongeveer 30 000 dollar uitgewisseld voor allerlei online aankopen. Bitcoins kunnen worden besteed op het internet zonder gebruik te maken van een bankrekening, waardoor accounts niet kunnen worden getraceerd. Omwille van die reden worden Bitcoins gebruikt voor illegale transacties, zoals op de online markt voor illegale drugs (bijvoorbeeld: Silk Road).

Bitcoins is dus een anarchistische valuta, gebruikt voor anonieme transacties, en is volledig ontraceerbaar. Bitcoins vallen onder de noemer "cryptocurrency".

In dit kader had ik graag volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Bent u bekend met het fenomeen "cryptocurrency", meer bepaald de populariteit van Bitcoin als online betalingsmiddel?

2) Hoe evalueert u de impact van deze manier van betalen, en de mogelijkheden dat cryptocurrency biedt voor illegale online-markten? Wordt dit heden reeds opgevolgd en zo ja, door welke diensten?

3) Heeft u weet van het ontraceerbare en anarchistische karakter van het gedecentraliseerde P2P systeem, en overweegt u de mogelijkheid tot nader onderzoek inzake de bestrijding van deze anonieme vorm van betalen? Kan u dit eveneens gedetailleerd toelichten?