Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3294

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 30 september 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Woekerleningen - Internet

lening
kortlopend krediet
internet
elektronische handel
consumptief krediet
bescherming van de consument

Chronologie

30/9/2011Verzending vraag
1/12/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3295

Vraag nr. 5-3294 d.d. 30 september 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent doken Nederlandstalige websites op die online leningen aanbieden voor kleine bedragen en voor een beperkte termijn tegen enorme woekerrentes (1). Achter deze websites schuilt luidens diverse bronnen een Fins bedrijf.

De diverse websites richten zich duidelijk tot diegene die het financieel moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De te lenen bedragen liggen tussen de 50 en de 300 euro en de termijn bedraagt minimaal 10 en maximaal 28 dagen. De rente ligt weliswaar binnen de wettelijke grenzen, doch per aanvraag worden dossierkosten aangerekend die dikwijls hoger liggen dan het ontleend bedrag. Zo rekent één site voor het toestaan van een microlening van 50 euro voor 10 dagen 62 euro dossierkosten aan.

Het bedrijf stelt de Wet op het consumentenkrediet te respecteren daar de aangerekende rentevoet onder de wettelijke grens ligt. Zij rekenen immers enkel behandelingskosten aan en dit zou luidens het bedrijf overeenstemmen met de Europese regelgeving. Het spreekt voor zich dat dergelijke praktijken niet door de beugel kunnen. Zo werd in de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal onlangs een parlementaire vraag ingediend betreffende deze internetwoekeraars om hen de wacht aan te zeggen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte ministers:

1) Hoe reageert u op het bestaan van deze online woekeraars die zich voorlopig richten op Nederlandstalige consumenten?

2) Heeft het CBFA of heeft uzelf of uw administratie reeds klachten ontvangen over Belgische slachtoffers van deze woekeraars? Zo ja, hoeveel klachten heeft u ontvangen?

3) Heeft de Economische inspectie reeds klachten ontvangen omtrent deze internetwoekeraars? Zo ja, om hoeveel klachten ging het?

4) Welke stappen acht u aangewezen om op te treden tegen deze internetwoekeraars gezien deze nu reeds zullen richten op Belgische consumenten? Kan u dit uitvoerig toelichten?

5) Heeft u weet van andere EU landen behoudens Nederland zoals eerder aangegeven die het slachtoffer zijn van woekerleningen die via het internet worden aangeboden vanuit andere EU landen? Zo ja, is gezamenlijk optreden niet aangewezen?

6) Kan u aangeven of deze websites en hun praktijken conform de recent gewijzigde Wet op het consumentenkrediet zijn en of het berekenen van exorbitante behandelingskosten niet valt onder de maximale aan te rekenen rente? Kan u dit toelichten en aangeven hoe hiertegen eventueel kan worden opgetreden?

7) Welk praktisch advies heeft u voor Belgische consumenten die zouden zijn ingegaan op aanbiedingen vanwege deze online woekeraars?

(1) www.reddingsgeld.com , www.instantlening.com , www.beetjemeer.com

Antwoord ontvangen op 1 december 2011 :

Ik kan het geachte lid meedelen dat zijn vraag over de woekerleningen voor kleine bedragen (de zogenaamde minikredieten) een aangelegenheid betreft over consumentenkrediet en de toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

Deze materie behoort tot de bevoegdheid van mijn collega's, minister Van Quickenborne, minister voor Ondernemen, en minister Magnette, minister belast met Consumentenzaken.

Op uw vraag of de FSMA reeds klachten heeft ontvangen over deze praktijken, kan ik meedelen dat de FSMA nog geen klachten ontvangen heeft. Deze materie behoort echter niet tot de bevoegdheid van de FSMA.