Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4963

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de eerste minister

Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn

papier
verspilling
milieubeleid
invloed op het milieu
printer
ecologische voetafdruk

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
26/1/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3706

Vraag nr. 5-4963 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de huidige maatschappij groeit de noodzaak naar milieubewustzijn. Sinds de komst van het internet werden reeds grote hoeveelheden papier gespaard, maar nog steeds zorgt het printgedrag voor onnodige verspilling. De reden hiervoor is het uitprinten van overbodige achtergrond, kop- en voetteksten, tekst en witruimtes. Daarom is het belangrijk de af te drukken inhoud van een website tot het absolute minimum te herleiden. Elke stap naar een milieubewustere maatschappij is er één in de goede richting, waar ecologisch verantwoord printen ongetwijfeld een grote rol in kan spelen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bekend met de recente ontwikkelingen inzake "ecologisch verantwoord printen"? Zo ja, kan u nader toelichten? Zo neen, begrijpt u de noodzaak om het printgedrag tot het absolute minimum te herleiden en kan u toelichten hoe u dit heden reeds in uw beleid toepast?

2) Zijn de websites van uzelf en deze van uw administratie reeds printvriendelijk ? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze aan te passen naar een printvriendelijke website in de toekomst?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2012 :

1. In het kader van de EMAS-registratie heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister een milieudoelstelling “het papierverbruik verminderen” gekozen voor de jaren 2010-2012.

2. Sommige websites beschikken over hulp-middelen voor het afdrukken van documenten. Dit is met name het geval voor de federale portaalsite www.belgium.be , alsook voor de website van de eerste minister www.premier.belgium.be , en ook voor de website van het internationaal perscentrum www.Presscenter.org .

De websites worden systematisch aan een screening onderworpen om hun toegankelijkheid te waarborgen (via de “Anysurfer”-certificatie). Een toegankelijke website moet immers goed leesbaar en begrijpelijk zijn, waardoor het minder noodzakelijk is om documenten af te drukken.

De websites worden aangemaakt overeenkomstig de webstandaarden en de goede economische praktijken. Hierbij moet worden voorzien in de mogelijkheid om documenten eenvoudig, snel en zuinig af te drukken. De FOD Kanselarij van de eerste minister stelt alles in het werk om de gebruikers deze functionaliteit aan te bieden.