Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6418

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 7 juni 2012

aan de minister van Justitie

Terrorismebestrijding op het internet - Clean IT project - Bijdrage BelgiŽ

terrorisme
internet
internetsite
misdaadbestrijding
computercriminaliteit

Chronologie

7/6/2012Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6417

Vraag nr. 5-6418 d.d. 7 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nederland heeft een Europees project opgezet om internet "schoon te vegen" van terrorisme. Het "Clean IT Project" valt onder de Nationaal CoŲrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat ministerie heeft dit contraterrorismeproject opgezet en er Europese financiering voor verkregen. Naast aanvoerder Nederland werken ook BelgiŽ, Groot-BrittanniŽ, Duitsland en Spanje mee. Ook Europol doet zijn duit in het zakje.

"Het doel van het project is om het gebruik van internet voor terroristische doeleinden tegen te gaan zonder bindende overheidsvoorschriften ('non-legislative approach')", antwoordt de NCTV-projectleider op vragen van Webwereld. De projectleider wil anoniem blijven omwille van het gevoelig karakter van terrorismebestrijding .

Er wordt gesteld dat de oplossingen moeten komen van een publiek-privaat bottom-up proces. De oplossingen moeten dus niet top-down door overheden worden opgelegd. Het project heeft een experimenteel karakter, het eindproduct is immers niet exact omschreven, maar zal de uitkomst zijn van de samenwerking tussen verschillende partijen. In een voortgangsrapport van november vorig jaar spreekt het projectteam namelijk van "internetmisbruik in vele vormen, inclusief cybercrime, haatzaaien, discriminatie, illegale software, kinderpornografie en terrorisme. Vorig jaar zijn er al bijeenkomsten gehouden in Amsterdam en Madrid, en ook voor dit jaar staan er samenkomsten op stapel." Er zal een workshop zijn in maart in Brussel, in juni in Berlijn, in september in Londen en dan nog ťťn of twee bijeenkomsten in Brussel.

Graag had ik hieromtrent de minister volgende vragen voorgelegd:

1) Klopt het dat ons land deelneemt aan het "Clean IT project"? Zo ja, kunt u uitvoerig antwoorden op de vraag welke concrete bijdrage ons land aan dit Europees project heeft geleverd, zowel inhoudelijk als financieel?

2) Vindt u het geen gevaar voor de vrijheid dat men het gebruik van internet tegengaat zonder bindende wetgeving of wetgevende normen?

3) Wanneer en binnen welke instelling werd groen licht gegeven voor de samenwerking van dit project?

4) Hoe meent u dat men het best extremisme, aanzetten tot haat en terrorisme via het internet bestrijdt? Kan u dit gedetailleerd toelichten?

5) Wanneer vinden deze workshops in ons land plaats? Kan u aangeven waar eventuele verslaggeving en inhoudelijke stukken hieromtrent te vinden zijn?