Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4985

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Beleggingen op de deviezenmarkt - Aanzetten van particulieren - Online reclame - Controle - Aantal gedupeerden

wisselmarkt
ongevraagde elektronische reclame
durfkapitaal

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
26/1/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2560

Vraag nr. 5-4985 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op het internet duiken regelmatig banners op die de bezoeker ertoe aanzetten om via deviezenbeleggingen fantastische rendementen neer te poten. Zo verwijst een advertentie erop dat een particulier met maar 100 euro tot 40 000 euro posities kan innemen op de valutamarkten (http://www.iforex.nl/emerp/landing/masterLP/nobansLP.aspx?content=Traderguide&ct=31&creg=1&dsp9=ikregeer.nl&SID=212705&gclid=CLHe3-eNtakCFdFX4Qod9xA3Kg). Een andere advertentie stelt voor om met een korte opleiding professionele valutahandelaar te worden (http://www.markets.com/lp/campaigns/become-trader/nl/index.html?utm_source=google&utm_campaign=nl_holland_content&utm_medium=content&utm_term=ikregeer.nl&ad_group=stock&utm_content=50&ad_size=728x90&ad_id=7096777061&gclid=CJLIspSPtakCFcoa4Qod8zZsKg#). Mirakels bestaan niet en ook hier riskeert de potentiŽle belegger die zich met deze beleggingen zou inlaten aardig zijn broek te scheuren. Nergens wordt op de banners gewaarschuwd voor het gevaar van deze beleggingen op de valutamarkt via hefboomeffect. Betrokken ondernemingen zijn ook totaal onbekend.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hebben uw eigen diensten of de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) reeds klachten ontvangen vanwege particulieren die zijn ingegaan op deze advertenties? Zo ja, om hoeveel slachtoffers gaat het en hoeveel bedraagt het totale alsook het gemiddelde verlies voor de betrokken gedupeerden?

2) Hoe reageert u op de aanwezigheid van dergelijke advertenties via links en pop-ups op het internet? Zijn deze legaal en worden deze gecontroleerd door uw diensten of de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FMSA)? Betreft het hier geen frauduleuze reclame? Zo ja, kan dit concreet worden toegelicht? Zo neen, behoeft dit geen actieve controle?

3) Hoe kan er preventief worden opgetreden tegen deze advertenties die particulieren willen lokken in uiterst speculatieve beleggingen?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2012 :

Ziehier het antwoord op de vraag van het geachte lid:

1: Noch De Algemene Directie Controle en Bemiddeling, noch de Algemene Directie Reglementering en Organisatie van de Markt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie hebben tot op heden enige klacht ontvangen tegen één van de twee ondernemingen die het geachte lid aanhaalt in zijn vraag. Beide dienstverleners zijn trouwens in andere lidstaten van de Europese Unie gevestigd (respectievelijk Hongarije en Cyprus).

2: De toetsing die eventueel moet gebeuren, is een toetsing aan de bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken. Op dit vlak voorziet de regelgeving, die steunt op een Europese richtlijn, dat voor de beoordeling van het oneerlijke karakter van een handelspraktijk, in het bijzonder of er sprake is van een misleidende omissie, er rekening moet worden gehouden met “al haar kenmerken en omstandigheden en de beperkingen van het communicatiemedium in aanmerking genomen”’

Wanneer op de links en banners wordt doorgeklikt en men op de eigenlijke sites terecht komt, ziet men er wel voldoende waarschuwingen voor de gevaren die met valutahandel kunnen voorkomen. De twee sites bevatten een risicowaarschuwing voor de mogelijke beleggers en wijzen op het feit dat handelen in Forex een zeer speculatieve handel is. Deze waarschuwingen zijn toegankelijk vanaf elke pagina.

Bovendien bieden beide sites aan de geïnteresseerde beleggers een gratis oefenplatform aan waarop ze kunnen oefenen alvorens in te schrijven op de “echte” handelsvloer.

De diensten van de FOD Economie controleren Belgische websites en Belgische dienstenaanbieders. Zoals hierboven vermeld, gaat het in deze beide gevallen om buitenlandse dienstenaanbieders en valt niet af te leiden dat ze zich specifiek tot de Belgische markt richten. Bovendien is de Belgische controle-instantie niet bevoegd om rechtstreeks op te treden tegen buitenlandse dienstverleners krachtens de “interne marktclausule” zoals die onder meer is opgenomen in de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (wet “elektronische handel”) en zoals dit kadert in het door Europa gewenste vrije verkeer van goederen en diensten.

3: Op de site van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) staan reeds talrijke raadgevingen en preventieve boodschappen onder de rubriek “consumentenbescherming”.

Verder wijst de praktijk uit dat het zeer moeilijk is op te treden tegen advertenties van buitenlandse websites op het World Wide Web, en dit zowel preventief als repressief.