Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5082

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister

Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn

papier
verspilling
milieubeleid
invloed op het milieu
printer
ecologische voetafdruk

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
15/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3723

Vraag nr. 5-5082 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de huidige maatschappij groeit de noodzaak naar milieubewustzijn. Sinds de komst van het internet werden reeds grote hoeveelheden papier gespaard, maar nog steeds zorgt het printgedrag voor onnodige verspilling. De reden hiervoor is het uitprinten van overbodige achtergrond, kop- en voetteksten, tekst en witruimtes. Daarom is het belangrijk de af te drukken inhoud van een website tot het absolute minimum te herleiden. Elke stap naar een milieubewustere maatschappij is er één in de goede richting, waar ecologisch verantwoord printen ongetwijfeld een grote rol in kan spelen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bekend met de recente ontwikkelingen inzake "ecologisch verantwoord printen"? Zo ja, kan u nader toelichten? Zo neen, begrijpt u de noodzaak om het printgedrag tot het absolute minimum te herleiden en kan u toelichten hoe u dit heden reeds in uw beleid toepast?

2) Zijn de websites van uzelf en deze van uw administratie reeds printvriendelijk ? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze aan te passen naar een printvriendelijke website in de toekomst?

Antwoord ontvangen op 15 februari 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op de vragen.

Ik onderschrijf uiteraard ten volle de principes van het ecologisch printen.

Als Staatssecretaris voor de bestrijding van de Sociale en de Fiscale fraude beschik ik niet over een administratie.

Mijn persoonlijke website is nog in volle ontwikkeling. Er zal gevraagd worden om rekening te houden met de principes van een printvriendelijke website.