Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3338

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 4 oktober 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Ramp - Informatiepunt - Rampenzender - Regionale en nationale omroepen

ramp door menselijk toedoen
natuurramp
burgerbescherming
radiouitzending
televisie

Chronologie

4/10/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5002

Vraag nr. 5-3338 d.d. 4 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Nederland geeft de overheid bij een ramp meer informatie via de rampenzender.

Bij een nationale ramp is de rampenzender Nederland 1 of Radio 1. Bij een ramp in uw buurt is dit de regionale omroep. Meer info hieromtrent is te vinden op : http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/crisis-en-nationale-veiligheid/vraag-en-antwoord/wat-is-de-rampenzender-in-mijn-omgeving.html

Het lijkt me een goede suggestie om de regionale zenders en een nationale zender aan te duiden als informatiepunt bij rampen. Regionale zenders hebben een bijkomende troef daar ze snel ter plekke kunnen zijn. Dit Nederlandse initiatief verdient navolging.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vraag voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoe reageert zij op het Nederlandse initiatief?

2) Is zij bereid in samenspraak met de gemeenschappen bij rampen systematisch de nationale en regionale zenders te betrekken om objectieve informatie te verstrekken? Kan zij dit gedetailleerd toelichten naar overleg?