Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6983

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 4 september 2012

aan de minister van Landsverdediging

Strijd tegen de financiering van terrorisme - Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking (CFI) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Staatsveiligheid - FinanciŽn - CoŲrdinatie en informatie-uitwisseling tussen diensten - Middelen - Info

geheime dienst
uitwisseling van informatie
terrorisme
belastingadministratie
witwassen van geld
staatsveiligheid
Cel voor financiŽle informatieverwerking

Chronologie

4/9/2012Verzending vraag
1/10/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6982
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6984

Vraag nr. 5-6983 d.d. 4 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Luidens de voorzitter van de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking (CFI), Jean-Claude DelepiŤre staat ons land nog nergens in de strijd tegen de financiering van terrorisme. Gezien de bevoegdheden van betrokken voorzitter is dit standpunt relevant.

Het onderzoek naar terrorismegeld zou lijden onder een gebrek aan coŲrdinatie tussen de verschillende diensten: de CFI, de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst ADIV, FinanciŽn, enzovoort. "We hebben goede diensten maar geen echte cultuur van informatie-uitwisseling", aldus betrokkene.

DelepiŤre vraagt aan de wetgever om de samenwerking tussen de verschillende departementen te vergemakkelijken.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoe reageren de respectieve ministers op de opmerkingen van het hoofd van het CFI wat betreft de gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de verschillende bevoegde diensten (CFI, de Staatsveiligheid (VSSE), de militaire inlichtingendienst ADIV, FinanciŽn)?

2) Welke concrete stappen zullen binnen de respectieve diensten worden ondernomen (CFI, de VSSE, ADIV en FinanciŽn) om de financiŽle informatieverwerking rond terrorisme en extremisme te verbeteren? Welke middelen op het vlak van personen en budgetten worden hiervoor uitgetrokken?

3) In hoeverre is de gebrekkige informatie-uitwisseling een gevolg van het uitblijven van uniforme informaticasystemen en een communicatieplatform zoals vastgesteld in het rapport van het Comitť I? Kunt u toelichten?

Antwoord ontvangen op 1 oktober 2012 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen:

1. De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) geeft steeds onmiddellijk gevolg aan elk verzoek om informatie komende van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

2. Zeer recent pleegde de ADIV nog overleg met de CFI om de wederzijdse informatiebehoefte te verduidelijken en beter te specifiëren.

3. Een communicatieplatform voor vereenvoudigde uitwisseling van geclassificeerde informatie wordt hieromtrent uitgebouwd.