Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-643

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 27 december 2010

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Fiscale rulings - Aantal aanvragen - Beperkte "roll back" van rulings

fiscaal recht
ruling

Chronologie

27/12/2010Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4965

Vraag nr. 5-643 d.d. 27 december 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds begin 2003 bestaat er binnen BelgiŽ een veralgemeende rulingregeling voor alle fiscale wetboeken. Een belastingplichtige die een verrichting plant, kan vooraf de fiscale gevolgen aftoetsen bij de fiscus. Na een moeilijke beginperiode heeft de vorige regering de bevoegde rulingcommissie onafhankelijk gemaakt. Dat werpt stilaan zijn vruchten af.

Belangrijk is dat de belastingplichtige aldus meer zekerheid heeft over de financiŽle impact van een voorgenomen investering of andere handeling. De aanvraag en de beslissing zijn voorafgaand aan de verrichting.

Persoonlijk zie ik ruimte voor ťťn verbetering aan de rulings, namelijk wanneer er nieuwe jurisprudentie ontstaat. De rulings komen te vervallen en worden jammer genoeg geacht nooit te zijn afgeleverd. Dit alles lijkt me strijdig met het vertrouwensbeginsel. De minister gaf aan een beperkte "roll back" (de voorafgaande beslissing geldt dan ook voor het verleden) te willen invoeren op voorwaarde dat de belangen van de Schatkist niet geschaad worden

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister aangeven hoeveel aanvragen voor rulings er waren in respectievelijk 2007, 2008, 2009 en 2010 (voorlopige cijfers)? Hoe schat hij deze ontwikkeling in?

2) Kan hij aangeven hoeveel rulings er werden uitgebracht in respectievelijk 2007, 2008, 2009 en 2010 (voorlopige cijfers)? Hoe schat hij deze ontwikkeling in?

3) Is hij het met me eens dat de niet afdwingbaarheid in geval van jurisprudentiŽle ontwikkelingen een van de punten die vatbaar voor verbetering is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wanneer gaat hij hier iets aan doen en op welke wijze?

4) Heeft u reeds invulling gegeven aan uw voornemen om een beperkte "roll back" uit te werken voor de fiscale rullings en kan u dit laatste uitvoerig toelichten?