Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5008

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn

papier
verspilling
milieubeleid
invloed op het milieu
printer
ecologische voetafdruk

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
8/5/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3719

Vraag nr. 5-5008 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de huidige maatschappij groeit de noodzaak naar milieubewustzijn. Sinds de komst van het internet werden reeds grote hoeveelheden papier gespaard, maar nog steeds zorgt het printgedrag voor onnodige verspilling. De reden hiervoor is het uitprinten van overbodige achtergrond, kop- en voetteksten, tekst en witruimtes. Daarom is het belangrijk de af te drukken inhoud van een website tot het absolute minimum te herleiden. Elke stap naar een milieubewustere maatschappij is er één in de goede richting, waar ecologisch verantwoord printen ongetwijfeld een grote rol in kan spelen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bekend met de recente ontwikkelingen inzake "ecologisch verantwoord printen"? Zo ja, kan u nader toelichten? Zo neen, begrijpt u de noodzaak om het printgedrag tot het absolute minimum te herleiden en kan u toelichten hoe u dit heden reeds in uw beleid toepast?

2) Zijn de websites van uzelf en deze van uw administratie reeds printvriendelijk ? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze aan te passen naar een printvriendelijke website in de toekomst?

Antwoord ontvangen op 8 mei 2012 :

Antwoord op vraag 1 :

Ja, we verwijzen naar een goede definitie op wikipedia en naar het document "A Nonprofit's Guide to Green Printing".

Antwoord op vraag 2 :

Om conform te zijn aan een begrip moet dit begrip eerst eenduidig en kwantificeerbaar gedefiniëerd zijn. Dit is niet het geval.

Niet limitatief voldoen de websites aan de volgende elementen:

• de websites doen aan informatieverspreiding zonder papierconsumptie.

• de representatie van de informatie is zo dat ertoe wordt aangezet om slechts partiëel te printen indien en waar nodig.

• er worden geen kleurvlakken gebruikt die zwart/wit printen onleesbaar maken of excessief veel toner vereisen.

• de grootte van de pagina's wordt beperkt waar mogelijk.