Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2359

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 18 mei 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Slachtoffers van huiselijk geweld en stalking - Mobiel alarmsysteem - Abused Women's Active Response Emergency - Toepassing in BelgiŽ

huiselijk geweld
stalking (belaging)
slachtofferhulp

Chronologie

18/5/2011Verzending vraag
20/6/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2358

Vraag nr. 5-2359 d.d. 18 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mensen die stelselmatig worden bedreigd door hun ex-partner zouden een alarmkastje moeten dragen dat de politie waarschuwt bij gevaar. Die aanbeveling komt van de Nederlandse hulpverleners, politici en deskundigen.

Het mobiele alarmsysteem wordt in Nederland gezien als methode om gewelddadige excessen te voorkomen. Door het indrukken van een knop weet de politie waar de drager zich bevindt en wat er aan de hand is. Als het apparaat wordt geactiveerd, levert dat direct een aangifte op.

Dit zogeheten AWARE-systeem draaide aanvankelijk in vijfentwintig Nederlandse politiezones waaronder Bergen op Zoom en Tilburg en komt uit het Verenigd Koninkrijk. AWARE staat voor Abused Women's Active Response Emergency. Heden wordt het landelijk toegepast in Nederland.

Het systeem ziet eruit als een GSM en werkt met global positioning system (GPS). Zodra de vrouw op de knop drukt, gaat er een melding naar de centrale van de politie. Daar krijgt de melding zonder voorbehoud hoge prioriteit. Binnen enkele minuten is de politie ter plekke.

Slachtoffers komen pas in aanmerking voor het systeem na een intensieve screening. Daarin wordt de ernst van de situatie vastgesteld. Zo wordt bekeken of er aangiftes of meldingen bij de politie bekend zijn en of er sprake is van een zeer grote dreiging. Pas bij zeer ernstige stalking (meestal door een ex-partner), wordt AWARE ingezet.

Het systeem is voor de vrouwen een eerste stap in de richting van een eigen leven. Het zorgt ervoor dat vrouwen zich veiliger voelen. Ze zijn niet alleen. Dat maakt ze sterker, waardoor de stalker ook minder macht over ze heeft. Vaak wordt de stalker ook op de hoogte gesteld van het alarm, wat een preventieve werking heeft.

Graag had ik van een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Wat vindt u van de Nederlandse aanpak van ernstige stalkers en potentiŽle geweldplegers, waarbij een mobiel alarm wordt ingezet (zogenaamde AWARE systeem)? Kan hij uitvoerig de pro's en de contra's oplijsten?

2) Bent u bereid een gelijkaardig systeem te implementeren in ons land voor ernstige gevallen van stalking en partnergeweld? Kan u dit uitvoerig toelichten wat betreft budgetten, pilootprojecten en tijdstip? Kan u uitvoerig toelichten, zo er geen proefproject komt, welke de redenen hiervan zijn?

3) Een van de grootste voordelen van het mobiel alarm is dat het slachtoffer zich veel veiliger voelt. Bent u het met mij eens is dat het mobiel alarm voor bepaalde gewelddelicten en stalking de meest efficiŽnte manier is om het slachtoffer gerust te stellen en kan u dit toelichten? Zo neen, kan u aangeven welke andere maatregelen u heeft getroffen die een gelijkaardig effect hebben op het veiligheidsgevoel van het slachtoffer?

4) Kan u de meest recente cijfers van stalking geven op jaarbasis (aantal vastgestelde processen-verbaal) en de meest recente cijfers wat betreft partnergeweld, dit ook op jaarbasis? Kan u deze cijfers duiden en aangeven hoe deze cijfers zijn geŽvolueerd in vergelijking met de cijfers van de vorige jaren?

Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Deze parlementaire vraag valt niet onder onze bevoegdheid, maar onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.