Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6989

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 4 september 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Orgaan voor de Co÷rdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Veiligheidsdiensten - Informatiedoorstroming - Buitenlandse Zaken - Gevolgen

Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
geheime dienst
Midden-Afrika
uitwisseling van informatie
Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Chronologie

4/9/2012Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6988
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6990

Vraag nr. 5-6989 d.d. 4 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het activiteitenverslag 2011 van het ComitÚ I. Een van de meest opvallende passages gaat over een dienstreis die nooit heeft plaatsgevonden. Begin 2009 plande het Orgaan voor de Co÷rdinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) een korte missie naar Congo. Het wou een beter zicht krijgen op de veiligheidssituatie in het land en de eventuele aanwezigheid van radicale, extremistische of terroristische groeperingen.

EÚn van de achterliggende redenen voor de dienstreis was dat Buitenlandse Zaken al minstens een jaar in gebreke was gebleven om inlichtingen over Centraal-Afrika door te spelen aan het OCAD. Nochtans is Buitenlandse Zaken daartoe wettelijk verplicht.

Door die gebrekkige instroom van informatie bleef de werking van het OCAD omtrent Centraal-Afrika meer dan een jaar gehypothekeerd.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoe reageert u op de vaststellingen van het ComitÚ I wat betreft de gebrekkige doorstroming van informatie vanuit Buitenlandse Zaken naar OCAD wat betreft inlichtingen over Centraal-Afrika en dit gedurende meer dan een jaar? Heeft dit gevolgen gehad op het terrein?

2) Kunt u gedetailleerd toelichten wat de reden was van de gebrekkige doorstroming van informatie over de veiligheidssituatie in Centraal-Afrika naar de veiligheidsdiensten en OCAD? Hoe werd dit euvel verholpen en hoe wordt gegarandeerd dat dit niet meer zal voorvallen?