Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3866

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 1 december 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Italiaanse maffia - 'Ndrangheta - Nederland - BelgiŽ

maffia
ItaliŽ
Nederland
politiŽle samenwerking
handel in verdovende middelen
witwassen van geld
officiŽle statistiek

Chronologie

1/12/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5010

Vraag nr. 5-3866 d.d. 1 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De 'Ndrangheta, de machtige maffiaorganisatie uit de Italiaanse regio CalabriŽ, is in Nederland "hartstikke actief" en zelfs bezig om te infiltreren in de bovenwereld. Dit hebben bronnen bij de politie verklaard tegenover het journalistieke onderzoeksprogramma Argos.

De politiebronnen baseren zich op een rapport van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Dit rapport, getiteld 'De "Ndrangheta in Nederland", werd afgelopen juni al voltooid. Het KLPD-rapport beschrijft, volgens bronnen die inzage hebben gehad, niet alleen de vermenging tussen boven- en onderwereld, maar meldt tevens de aanwezigheid van 'Ndrangheta-cellen die op instigatie van de maffiaorganisatie actief worden. De maffia gebruikt Nederland volgens deze deskundigen niet alleen als een van de belangrijkste doorvoerhavens van drugs, maar is hier ook geworteld. Ook ons land speelt een belangrijke rol voor deze maffia. Voor de 'Ndrangheta spelen Nederland en BelgiŽ een belangrijke rol als het aankomt op de handel in cocaÔne. De cocaÔne komt namelijk vooral uit Nederlandse en Belgische havens, zo is uit een Italiaanse politieonderzoek gebleken.

In dit kader had ik dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Heeft de geachte minister of hebben onze politiediensten inzage gekregen en/of gevraagd in het rapport van de Nederlandse KLPD? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat waren de voornaamste bevindingen en in hoeverre gelden deze ook voor ons land? Bestaan er rapporten van onze politiediensten hieromtrent?

2) Kan de minister aangeven in hoeverre ook in ons land de ndrangheta actief is en heeft zij weet van het Italiaanse politieonderzoek naar de aanwezigheid van de 'Nrangheta in ons land? Met welke misdaadfenomeen worden zij vooral in ons land geassocieerd?

3) Kan de minister aangeven hoeveel leden van de Ndrangheta in ons land werden aangetroffen en desgevallend gearresteerd en dit de laatste drie jaren? Kunnen deze cijfers worden toegelicht?

4) Zijn er ook in ons land signalen dat de 'Ndrangheta poogt de bovenwereld te infiltreren en aldus witwasoperaties op te zetten? Kan zij dit cijfermatig illustreren en uitvoerig toelichten?