Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4970

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Nederland - Gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties - Directiesalarissen - Transparantie verloning en balans - Onderzoek - Fiscaal aftrekbare giften

Nederland
niet-gouvernementele organisatie
gift
belastingaftrek
ondernemingsdirecteur
loon
economische ethiek

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
26/1/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3752

Vraag nr. 5-4970 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet onlangs onderzoek uitvoeren naar de directiesalarissen van ontwikkelingsorganisaties. Hierbij lag de focus op organisaties die meer dan een half miljoen euro aan subsidies ontvangen. Voor die organisaties bepaalt het ministerie een maximum salaris voor een directeur. In 2009 was dit 121.000 euro, exclusief vakantietoeslag. De aanleiding voor het onderzoek zijn de naar verluidt bijzonder hoge salarissen bij het Nederlandse Rode Kruis en de ontwikkelingsorganisatie SNV, wat heel wat politieke en maatschappelijke ophef veroorzaakte. Volgens het jaarverslag 2009 van SNV verdiende de directeur 155.072 euro, en bij het Rode Kruis was dit 141.828 euro.

Mijn vragen aan de minister :

1) Hoe reageert hij op dit Nederlandse initiatief? Is hij een doorlichting genegen van de verloning van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen?

2) Is in BelgiŽ reeds onderzoek gevoerd naar de salarissen bij hulporganisaties die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen? Zo ja, op basis van welke criteria werd dit onderzoek gevoerd? Kan de minister dit uitvoerig toelichten? Zo niet, is hij van plan een gelijkaardig onderzoek op te starten?

3) Hoe gaat de minister de transparantie verhogen inzake het verloningsbeleid, alsook wat betreft de algehele balans, de resultatenrekening en de werkingskosten van hulporganisaties die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen? Is hij bereid erop aan te dringen dat de lonen van de bestuurders en de leden van het topmanagement worden bekend gemaakt? Kan hij elk onderdeel van de vraag gedetailleerd toelichten?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2012 :

Ik nodig het geachte lid uit deze vraag te stellen aan mijn collega, de minister van Ontwikkelingssamenwerking, die bevoegd is voor deze materie.