Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5027

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Landsverdediging

Afghanistan - Overdracht van gedetineerden door de NAVO - Stopzetting wegens folteringen

Afghanistan
NAVO
gedetineerde
foltering

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
25/1/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3098

Vraag nr. 5-5027 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De NAVO gaat geen gedetineerden meer overbrengen naar Afghaanse gevangenissen. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat daar op grote schaal wordt gemarteld. Dat meldt de BBC.

Volgens het rapport zouden gevangenen worden geslagen en krijgen ze soms elektrische schokken toegediend. Het rapport maakt ook melding van geheime gevangenissen die door Afghaanse politiecommandanten en de geheime dienst zouden worden geleid.

In de onrustige provincie Kandahar is de NAVO al gestopt met de overdracht van gevangenen. Ook andere provincies, waaronder Kunduz en Uruzgan, zijn gewaarschuwd dat de NAVO-eenheden mogelijk stoppen met het overdragen van gevangenen vanwege zorgen over marteling. In het kader van ISAF (International Security and Assistance Force) stelt Defensie een Belgische OMLT (Operation Mentoring and Liaison Team) van het type Infanterie ter beschikking, om een Afghaanse bataljon raad te geven, te vormen en te ondersteunen, zowel tijdens de opleiding als tijdens operationele ontplooiingen.

Het doel van de OMLT is de vereiste expertise te leveren tijdens de planning en uitvoering van de opdrachten van dit Afghaanse bataljon. De inzet van het Belgische OMLT is beperkt tot het Noorden van Afghanistan. Het Belgische OMLT bestaat uit twintig militaire mentors en wordt ondersteund door negenenveertig militairen voor hun algemene steun en is actief in de desbetreffende regio Kunduz.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoe reageert u op het gegeven dat overgedragen gevangenen in Afghanistan werden blootgesteld aan martelingen?

2) Welke zijn de implicaties voor de NAVO missie in Afghanistan?

3) Gezien ook wij aanwezig zijn in Kunduz en er opleiding geven aan het Afghaanse leger had ik graag vernomen of wij gedurende onze aanwezigheid in Kunduz op rechtreekse of onrechtstreekse wijze (via de troepen die wij aldaar opleiden) gevangenen hebben genomen en zo ja, om hoeveel mensen gaat het en aan wie werden zij overgedragen?

Antwoord ontvangen op 25 januari 2012 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

In de operationele orders van de Belgische eenheden in Afghanistan staat er nadrukkelijk dat in geval van het gevangen nemen van opstandelingen, deze niet zullen overgedragen worden aan de Afghaanse regering.

Aangezien Defensie niet betrokken is bij de werking noch van de Afghaanse politie noch van de Afghaanse justitie heeft de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) beslissing voor ons geen rechtstreekse implicaties.

Het Belgische “Operation Mentoring and Liaison Team” heeft als opdracht de Afghaanse militairen te adviseren en wij hebben dus geen gevangenen genomen.

De geadviseerde Afghaanse militaire eenheden houden opstandelingen op de plaats van het incident vast tot de aankomst van de Afghaanse politie die ze desgevallend aanhoudt. Tot op heden hebben deze Afghaanse militairen een dertigtal opstandelingen tijdelijk ter plaatse vastgehouden en dit, zonder gebruik te maken van ontoelaatbaar geweld of mishandeling.