Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1175

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 3 februari 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Drugs - Extasy (XTC) - Toename van de gemiddelde dosis MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine) - Risico's voor de gezondheid

verdovend middel
drugverslaving

Chronologie

3/2/2011Verzending vraag
7/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1174

Vraag nr. 5-1175 d.d. 3 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De extasy (xtc)-pillen bevatten de laatste tijd in Nederland steeds sterkere actieve ingrediŽnten. Ze bevatten een hoge dosis MDMA (3,4-methyleendioxymethamfetamine), de werkzame stof in de uitgaansdrug. Het Nederlandse Trimbos-instituut waarschuwt dat vele pillen met een hoge dosering in omloop zijn.

De gemiddelde dosis MDMA in xtc-pillen lag jarenlang rond de 80 milligram. Hoewel precieze cijfers nog ontbreken, is dat momenteel een stuk hoger. In elk geval bevat een kwart van de pillen zelfs een dosis van boven de 140 milligram. " Dat is veel meer dan we gewend waren '', aldus Van Dijk.

Het Trimbos-instituut maant xtc-gebruikers dan ook tot voorzichtigheid. Welke dosis een consument precies kan hebben, hangt onder meer af van zijn gewicht maar een groot deel van de pillen in Nederland is voor veel mensen te zwaar en dus bijzonder gevaarlijk. Ik maak me dan ook bijzonder ongerust wat betreft slachtoffers tengevolge van overdosissen tengevolge van te hoge MDMA gehaltes in de xtc.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert de geachte minister op het bericht van het Trimbos-instituut? Zijn er aanwijzingen dat ook in ons land de actieve ingrediŽnten in xtc toenemen? Zo neen, hoe verklaart zij dit verschil? Zo ja, kan zij toelichten wat zij hieraan doet wat betreft preventie?

2) Kan zij aangeven hoeveel de gemiddelde dosis MDMA in xtc-pillen bedroeg in respectievelijk 2008, 2009 en 2010? Hoe verhouden deze zich tot het Nederlandse cijfer van 80 milligram?

3) Kan zij aangeven of de laatste maanden ook bij ons het aantal milligrammen MDMA in xtc-pillen is toegenomen en bevatten ook bij ons een kwart van de xtc-pillen een dosis boven de 140 milligram?

Antwoord ontvangen op 7 maart 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.